Helsingborg ser över beredskapen inför framtida kriser

Kommunalråd: ”Det är mer fokus på det osäkra läget nu"

HELSINGBORG. Förra veckan var det krisberedskapsvecka i landet. Då gick de styrande blågröna politikerna ut med nyheten att man ska se över krisberedskapen i Helsingborg.

– Vi måste identifiera roller; vad är stadens ansvar, vad är statens ansvar och hur kan vi optimera vår förmåga inom Helsingborgs stad? Både kommunala förvaltningar men också kommunala bolag, alltså inom vatten och avlopp, energi, värme... En mängd olika områden, säger Christian Orsing (M), kommunalråd och ordförande i beredningen ett tryggare Helsingborg.
Är rollfördelningen inom kommunen oklar idag?
– Nej, så skulle jag egentligen inte vilja säga att det är. Men det är något som kanske inte har fått det fokus som det borde ha, säger han och pekar bland annat på att det i dag är en helt ny generation som mer och mer börjar arbeta med beredskapsfrågan efter att den i flertalet år inte varit särskilt aktuell.
– Vi lever i en orolig omvärld med ett förändrat säkerhetsläge och nya hot mot samhället, uttrycker Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens tillika krisledningsutskottets ordförande, i ett pressmeddelande.

Hotbilden mot kommunerna blir allt mer komplex; hot från naturen och klimatförändringar, hot mot infrastrukturen, försörjningslinjer och så vidare är några.
– Lilla Bjuv drabbades av ett extremregn och vi har haft våra stormar, säger Christian Orsing för att nämna några konkreta exempel.
De senaste åren har även säkerhetshot i form av extremism och terrorattentat aktualiserats. Sårbarheten för IT-attacker är också större i dag med tanke på det stora beroendet av internet.

Publicerad 15 May 2017 12:19

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag