Oförändrad skatt och stor välfärdssatsning i de blågrönas budget

Styrande majoriteten presenterade sina satsnnigar inför 2018

HELSINGBORG. Mest pengar till skolan och vården. Men ingen skattehöjning jämfört med nu. De styrande blågröna partierna presenterade under torsdagen sin budget för 2018.

Antalet grundskoleelever ökar årligen med 400, och förskolebarnen blir 100 fler varje år, enligt kommunens prognoser för de kommande åren.
Det gör inte utmaningarna för skolverksamheten i Helsingborg direkt mindre. Barn- och utbildningsnämnden har tidigare i år, i skrivelsen ”Förslag till mål och ekonomi”, satt upp de tre främsta utmaningarna för de närmaste åren: att öka måluppfyllelsen för barn och elever, att klara nödvändig rekrytering och kompetensförsörjning, samt att säkerställa tillgången till undervisningslokaler
– Det finns en brist på behöriga lärare. Men barn- och utbildningsnämnden jobbar på detta, säger Maria Winberg Nordström (L), kommunalråd för majoriteten, om en av prövningarna.

I februari fick nämnden ett inriktningsbeslut om hur mycket pengar man skulle få tilldelat verksamheten. När det blågröna styret under torsdagen presenterade sitt förslag till budget för 2018 blev det mer pengar än vad som hintades om i vintras; 33, 4 miljoner mer än vad som sades då. Det innebär också 131 miljoner mer än vad man satsar på skolan 2017.
Totalt får barn- och utbildningsnämnden den största tårtbiten i majoritetens budgettilldelning för 2018.
Men det blir utan att höja skatterna. De blågröna vill ha kvar kommunalskattesatsen på 20, 21. I de styrande femklöverns värld behövs inga skattehöjningar nästa år, säger Peter Danielsson (M), kapten för femklöverskutan.
– Vår bedömning är att vi ger skolan tillräckligt med pengar för att bibehålla en god kvalitet, säger kommunstyrelseordföranden som försvarar beslutet.


Ett nytt LSS-boende ska byggas varje år

Vård och omsorg får också en stor bit av kakan. Fler och fler blir äldre, och fler och fler äldre vill kunna bo kvar hemma längre. Det ökar också kraven på en välfungerande hemvård för fler än tidigare.
– Vi satsar fem miljoner extra på hemvården, och ytterligare en miljon på att motverka ofrivillig ensamhet, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Jonny Cato Hansson (C) om några av satsningarna inom vården 2018.
Dessutom är behovet av LSS-platser stort.
– Vi ska bygga ett nytt LSS-boende varje år, fastslår han.

Att lyckas med integrationen, få fler i arbete och att öka tryggheten för invånarna är annars dominerande inslag i budgetförslaget.
Här är några av satsningarna blågröna vill göra:

  • en satsning på att erbjuda sysselsättning i form av enklare jobb i parker och grönområden åt personer med missbruks- och psykiatriska problem,
  • satsning på tre miljoner kronor på olika åtgärder för att öka tryggheten i stan,
  • en större översyn av kommunens krisberedskap. Vad är stadens roll och ansvar, de kommunala bolagens och statens?
  • mål om att få 200 personer som är långtidsarbetslösa i arbete under 2018,
  • krav på nyanlända föräldralediga att läsa SFI för att kunna erhålla kompletterande försörjningsstöd,
    samt att:
  • utreda behovet av fler simhallar

Publicerad 18 May 2017 16:13

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag