Insänt:

"Gör Helsingborg till en stad fri från nazism"

INSÄNT. Vi ser en normalisering av rasism och nynazism som förstärker och ökar hat mellan människor i vårt land. Det är helt okej att diskutera politiska och samhälleliga lösningar på integration, kriminalitet, alienation, segregation och immigration. Men det är inte okej att föra de diskussionerna med en rasistisk människosyn som syftar till att rangordna grupper utifrån etnicitet, fysiska eller psykiska funktionsvariationer, sexuell läggning eller bakgrund, som mer eller mindre värda.
Under en rad av år har vi sett partier och organisationer med en uttalad rasistisk och nazistisk agenda få tillstånd att demonstrera på 1 maj och vid andra tillfällen runt om i vårt land. Polisen och andra myndigheter som utfärdar tillstånd påstår att de måste göra det utifrån den svenska grundlagen. SvP, Nordiska Motståndsrörelsen, SMR m fl har fått tåga fritt på gatorna i Jönköping, Falun och Borlänge, och fått beskydd av polisen på skattebetalarnas bekostnad. Nu bjuds deras husorgan Fria Tider in som gäster på Bokmässan, och NMR får delta i Almedalen.
Vad polisen har missat när de utfärdar demonstrationstillstånd är att dessa bryter mot FN:s rasdiskrimineringskonvention som Sverige ratificerade 1966. I denna stadgas bl a att Sverige förbundit sig att göra det straffbart att sprida idéer som grundar sig på teorier om rasöverlägsenhet eller hat, samt att t o m ogiltigförklara alla organisationer som verkar för rasism.
Sverige har ett tillägg i grundlagen så att vi kan förbjuda sammanslutningar vars verksamhet till sin natur, innebär förföljelse av en folkgrupp p g a etniskt ursprung, hudfärg eller liknande förhållanden. Så enligt vår nuvarande grundlag är det juridiskt helt öppet att inte bara neka en nazistisk organisation demonstrationstillstånd, utan även förbjuda den att existera.
Min pappa var 14 år när han kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn från Polen 1939, på flykt undan nazisterna. Min farfar misshandlades till döds av SS och min farmor dog i ett koncentrationsläger. För mig är det självklart med nolltolerans mot nazism och rasism.
Jag blir mörkrädd när jag hör den gotländska polisen säga till deltagarna i en prideparad som manifesterar för alla människors lika värde, att man inte kan garantera deras säkerhet p g a att man gett nynazister tillstånd att vara på plats med sitt människofientliga budskap.
Vi måste sätta stopp för nazism och rasism nu en gång för alla! Låt oss börja med att göra Helsingborg till en stad fri från nazism och bli en förebild för övriga Sverige!
Mats Fuchs (S)

Publicerad 14 June 2017 11:56

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag