Ökad säkerhet på stränder i sommar

HELSINGBORG. För att öka säkerheten på badplatser i sommar införs bevakning med livräddare på tre av stadens badplatser.
Livräddarna kommer att finnas på Fria bad, Rydebäck och Råå vallar. Livräddare är en uppgradering av föregående års strandvärdar, vilket innebär att kravet på utbildning höjts. Alla som bevakar stränderna har numera utbildning för havslivräddning som innehåller omfattande moment i sjukvård och omhändertagande, samt flera dagars träning i livräddning i havet vid livräddarskolan i Tylösand.
Fler åtgärder för att öka säkerheten görs: nya skyltar som varnar för starka strömmar sätts upp vid Fria bad, 14 hjärtstartare sätts upp och 48 nya skyltar säts upp på alla stränder och badplatser som tydligt identifierar respektive plats med ett nummer och en unik symbol så att räddnings- och sjukvårdspersonal enklare kan hitta rätt vid oförutsedda händelser.

Publicerad 16 June 2017 09:56

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag