Skåne bland de mest olycksdrabbade länen vid vägarbeten

SKÅNE. Varje år sker omkring 300 olyckor i landet med personskador i anslutning till väg- och gatuarbeten. Skåne hör till de mest olycksdrabbade länen.

– Skåne ligger alltid i topp, konstaterar Eva Liljegren.
Hon har i flera år studerat den här typen av händelser utifrån sin roll som utredare på Trafikverket.
Just olyckor i samband med väg- och gatuarbeten har hon kartlagt i sin rapport ”Trafikolyckor vid vägarbeten 2003-2015” som hon skrivit ihop med kollegan Diana Shwan Karem.

Senare i år släpps nya siffror. Allt pekar på att de kommer att vara i princip oförändrade jämfört med rapporten som släpptes ifjol.
– Vi ser väldigt små skillnader från rapport till rapport, säger Eva Liljegren.
Att Skåne ligger i topp över den här typen av olyckor har ett par olika förklaringar, berättar hon.
– Skåne är ett tätbefolkat län. Då har man mer trafik och därmed fler vägarbeten. Då blir det fler olyckor också, säger utredaren på myndigheten.
Det kan också finnas en annan, mer administrativ, förklaring. Hon berättar att Skåne var en av de län som var tidigast med att börja rapportera in den här typen av olyckor. Skåne har varit flitigt på att föra statistik, flitigare än många andra län. Vilket syns i statistiken och bör vägas in i en jämförande studie av olyckor i de olika länen, förklarar Eva Liljegren.

Ny lösning med bommar kan användas mer

I cirka fem procent av det totala antalet olyckor i samband med ett vägarbete omkom eller skadades en vägarbetare. Vägvakter, yrkeskåren som Caroline Olsson tillhör och som vi skriver om i  en artikel i anslutnnig till den här, utgör tio procent av alla skadade vägarbetare, står det i myndighetens rapport.
– De är väldigt utsatta. De jobbar ofta utan skydd och fungerar i stunder nästan som barriärer, förklarar Anna Boode Cernerud, som är arbetsmiljöspecialist på Trafikverket, situationen för vägvakterna.
Hon menar att Trafikverket har ett visst ansvar som myndighet.
– Det handlar om hur vi lägger upp och planerar arbetet. Ofta är det väldigt tillfälliga vägarbeten, berättar hon.
Men främst är det vakternas arbetsgivare som har det främsta ansvaret för arbetsmiljön, anser hon.
Dels handlar det om att ge personalen adekvat information och utbildning.
– Men också att ge dem stöd så att de slipper stå och direkt möta trafiken. Hot och våld är ju också en risk, säger Anna Boode Cernerud.
Vad kan arbetsgivarna göra annorlunda?
– Ett större företag har testat en alternativ lösning. De har börja använda bommar, som vakterna i regel har kunnat styra från en bil. Då behöver de inte stå ute i trafiken.
Kan myndigheten komma att börja ställa krav på att fler jobbar så här?
– Personligen hoppas jag det. Vi vill ju att branschen själv ska ta fram egna lösningar. Men ja, det kan bli att vi börjar ställa krav på såna här lösningar.

Olyckor

Den vanligaste olyckstypen, cirka 38 procent av alla olyckor vid vägarbeten, är olyckor med oskyddade trafikanter. Det kan exempelvis röra sig om gående, cyklister och mopedister.
Näst vanligast är upphinnandeolyckor (31 procent av alla olyckor), alltså att man kör på eller blir påkörd bakifrån.
I cirka fem procent av det totala antalet olyckor omkom eller skadades en vägarbetare.
KÄLLA: Trafikverkets rapport ”Trafikolyckor vid vägarbeten 2003-2015”

Publicerad 19 June 2017 11:30

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag