Nya citychefen vill få fler att prata

Hanna Candell är ny vd i Citysamverkan

HELSINGBORG. När hon fick frågan var det en månad kvar tills hennes andra barn skulle födas. Kanske inte så konstigt att Hanna Candell just då hade tankarna på annat håll och kände ett visst tvivel till att tacka ja till uppdraget som ny vd för Citysamverkan. Men tvekan varade bara i två sekunder.
– Sedan tackade jag ja. Det finns ju hur mycket som helst att göra och jag tycker att det är spännande, säger hon själv.

Bolaget Helsingborg Citysamverkan AB har till uppgift att verka för att stärka attraktiviteten i centrala Helsingborg, och består av såväl näringsidkare, fastighetsägare som kommunen.
Hanna Candell är ingalunda ny i sammanhanget. Hon har tidigare representerat kommunen i Citysamverkan utifrån hennes dåvarande roll som projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.
Hon har även jobbat som kommunikatör på samma förvaltning, en bakgrund som lär komma väl till pass på nya jobbet. Bolagets övergripande roll är att se till så att de olika parterna i city pratar med varandra.
– När människor pratar med varandra blir det mycket enklare.
Pratar man tillräckligt med varandra i dag?
– Det vet jag faktiskt inte. Det är svårt att säga, men det är klart att den digitala världen gör att man pratar med varandra på ett annat sätt. Men det kan aldrig ersätta det fysiska mötet. När man träffas ansikte mot ansikte blir allting lite lättare, säger Hanna Candell som satte sig i vd-stolen i juni månad.
Arbetet med att ?skapa mikroidentiteter på citys olika torg och stråk fortsätter, berättar hon.
– En del i det är att se över hela Kullagatan. Är du turist och kommer norrifrån är det inte helt tydligt att det är där shoppinggatan börjar. Där skulle vi kunna förtydliga entrén, säger hon men förtydligar att det är hela gatan som ska ses över.
Vill man ha ett perfekt exempel på hur parterna ska jobba tillsammans i city kan man titta på hur Mariatorget har blivit, menar hon. Torget återinvigdes nyligen efter omarbetningen där.
– Det hjälper inte att staden gör om gaturummet. Det måste ske något på väggarna också. För även om man gör om torget, så är inte fastighetsägarna med på banan blir det inte den effekten som man vill, säger hon.
I det här exemplet var det fastighetsägarna som kom fram till att det skulle vara ett mattorg och arbetade sedan med Citysamverkan för att få det till stånd.
– Det blir en helt annan slagkraftighet om man gör det tillsammans. Det är först då man som konsument märker den stora effekten, förklarar hon.

Arbetet med olika mikroidentiteter i staden fortsätter. Hanna Candell lyfter fram Mariatorget som ett bra exempel. Där var det fastighetsägarna som kom överens om att man ville satsa på ett mattorg just där och sedan kom kommunen in i bilden. Candell är helnöjd med samarbetet. Här på Kolmätaregränden/Rådhustorget där bilden är tagen har man dock haft svårare att komma fram till vad platsen ska ha för indentitet.

Arbetet med olika mikroidentiteter i staden fortsätter. Hanna Candell lyfter fram Mariatorget som ett bra exempel. Där var det fastighetsägarna som kom överens om att man ville satsa på ett mattorg just där och sedan kom kommunen in i bilden. Candell är helnöjd med samarbetet. Här på Kolmätaregränden/Rådhustorget där bilden är tagen har man dock haft svårare att komma fram till vad platsen ska ha för indentitet.

Vill utnyttja Stortorget bättre - men först efter nytt garage byggts

Bilparkeringar har ?ofta varit en het potatis i staden. Hanna Candell tror på att bygga det stora landborgsgarage som politikerna beslutat om. Det skulle ge fler citynära parkeringar både för cykel och bil, menar hon. Men hon är tydlig med att garaget måste vara klart innan man tar bort fler parkeringar i stan. När det är på plats ser hon gärna att man gör något annat av dagens parkeringar på Stortorget.
Är det för få parkeringar i city idag?
– Det är klart att det kommer alltid finnas de som tycker att det finns för få p-platser i city. Samtidigt finns det parkeringsplatser om man tittar på Knutpunkten, Sundstorget och vid gamla Nicolaiskolan, även om det har minskat sedan Ångfärjan stängdes, säger hon för att nämna några exempel.
I somliga kommuner har man satsat på en egen valuta som kunderna kan  handla med i citybutikerna, för att locka fler att handla just i city. Har detta diskuterats i Helsingborg?
– Nu är jag inte helt insatt i hur det fungerar, men det har vi aldrig pratat om. Vi har vårt citypresentkort som samlar en majoritet av medlemmarna. Det är vårt sätt att samla butikerna. Det satsar vi hårt på för att få fler att handla i våra citybutiker.

Citysamverkan

Bildades 2010 som ett bolag och består av tre parter:
Cityföreningen ?som representerar bland annat butiker, kaféer och restauranger,
Fastighetsägare ?i centrala Helsingborg samt
Helsingborgs stad ?(kommunen).
?Syftet med det gemensamma bolaget är att parterna tillsammans ska kunna medverka till att stärka attraktiviteten i stadskärnan.

Publicerad 03 July 2017 11:54

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag