Han var med om att stoppa Landborgsgarage på 1990-talet

Motståndare hoppas kunna lyckas igen trots att tiden börjar bli knapp

HELSINGBORG. ?Det börjar bli bråttom att samla in tillräckligt med namnunderskrifter för en folkomröstning i frågan om ett framtida Landborgsgarage. Miljökämpen Stig Broqvist är en av de som väcker opinion. Och det har han gjort förr.

En majoritet av de styrande partierna i Helsingborg har sagt ja till att bygga ett underjordiskt garage för bilar och cyklar under Landborgen.

Men meningsmotståndare ger sig inte och i maj i år började Naturskyddsföreningen och miljöorganisationen Jordens Vänner dra i gång en namninsamling med målet att väcka folkomröstning.

Senast i slutet ?av oktober i år måste namnunderskrifter motsvarande tio procent av kommunens röstberättigade invånare lämnas in till kommunen, för att fullmäktige ska besluta om en eventuell folkomröstning. Skulle det gå så långt som en folkomröstning är resultatet av en sådan dock endast vägledande.

Eftersom bygget av det underjordiska garaget, som styrande politiker kallar för Landborgskopplingen, inte ska börja förrän hösten 2018 enligt planen hoppas motståndarna hinna stoppa planerna innan arbetet drar igång.

Stig Broqvist på ?Jordens Vänner säger sig ha stora förhoppningar om att lyckas få in det antal underskrifter som krävs, men känner sig samtidigt långt i från hundra procent säker på att det kommer gå vägen.

I början på veckan hade 6 400 giltiga namnunderskrifter noterats. Därmed krävs 4 600 fler underskrifter för att nå upp till de tio procent av de röstberättigade. Ytterligare namn kan dock ha kommit in som inte hunnit räknas, betonar han.

De engagerade behöver fler som samlar in. Den senaste tiden har man omorganiserat sig och delat in i flera arbetsgrupper, för att jobba mer effektivt, förklarar Stig Broqvist.

 

Stig Broqvist med Rosenträdgården i bakgrunden. Det är under trädgården som det är tänkt att garaget ska byggas. Under byggtiden är det tänkt att man ska lyfta bort växtligheterna för att sedan återplantera dem när det underjordiska garaget är byggt. Stig Broqvist är tveksam till om detta är bra för miljön och om det verkligen går att återställa växtligheten på det sätt som det planeras för.

Stig Broqvist med Rosenträdgården i bakgrunden. Det är under trädgården som det är tänkt att garaget ska byggas. Under byggtiden är det tänkt att man ska lyfta bort växtligheterna för att sedan återplantera dem när det underjordiska garaget är byggt. Stig Broqvist är tveksam till om detta är bra för miljön och om det verkligen går att återställa växtligheten på det sätt som det planeras för.

Borgerligt förslag röstades ner redan på 1990-talet

Nu är striden ?om ett nytt underjordiskt garage under Landborgen ingalunda ny. Frågan har varit uppe på bordet flertalet gånger genom åren.

1990 var Stig Broqvist en av de som var med och väckte opinion. Det var efter att Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet hade propagerat för ett underjordiskt garage i en gemensam motion.  

– Motionen var ute på remiss och när den tiden förlängdes hann opinionen komma igång, minns Stig Broqvist som för över 40 år sedan var med och startade den förening som i dag är Jordens Vänner men mellan 1987 och 1997 var aktiv miljöpartist.

Närliggande skolor ?reagerade på risken för buller och även föräldraföreningar sade sitt i opinionen.

– Till slut blev pressen på Socialdemokraterna så stor att de sade nej till planerna, säger Stig Broqvist.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade redan gett samma besked i frågan och det räckte för att avstyra byggplanerna.

I dag ser det ?politiska läget annorlunda ut och en folkomröstning är enda chansen att stoppa planerna.

Motiven till ett ?Landborgsgarage är i stora drag desamma som på 1990-talet.

Ja-sägarna menar bland annat att det  skulle rädda cityhandeln och minska antalet bilar inne istadskärnan, samtidigt som vissa p-platser skulle kunna tas bort och användas till annat.

Några av nej-sägarnas argument är att de 400 miljonerna som garaget beräknas kosta borde läggas på annat och att ett garage ses som en uppmaning till ökad bilkörning och därmed försämrad miljö.

Att lägga pengarna på annat, som ökad kollektivtrafik, kan visserligen vara enkare sagt än gjort, menar Stig Broqvist, som är väl medveten om att det är helt olika typer av pengar det handlar om. Dels kommunens och dels landstingets, alltså Region Skåne.

- Men det handlar om skattepengar alltihopa, påtalar miljökämpen som vill se utökade satsningar på kollektivtrafiken.

Han anser att det är svårt att rekommendera småbarnsfamiljer att ta tåg och buss, eftersom man inte vet om man kommer med, anser han.  

- Det gäller både regionbussar och stadsbussar. Ska småbarnsföräldrar tvingas välja mellan att ta körkort och skaffa bil eller att inte kunna resa, säger han och fortsätter:

- Vi kräver att ledningen för Skånetrafiken utökar kapaciteten i kollektivtrafiken särskilt för barnvagnar, rullstolar och cyklar och mer plats för bagage, menar han.

Om Landborgsgaraget säger ahn så här:

– Det är opraktiskt att var och en kommer in till stan med sin bil som tar stor plats. Fler kan komma till city om de åker kollektivt eller på cykel. Då gäller det att förbättra och utöka kollektivtrafiken. Det är upp till politikerna att ta klimatfrågan på allvar, tycker Stig Broqvist.

Publicerad 23 August 2017 11:32