Så vill de blågröna få fler unga i arbete

De styrande blågröna vill höja takten

HELSINGBORG. Ungdomsarbetslösheten går neråt, men inte tillräckligt fort. Nu spänner de styrande blågröna partierna bågen för att få fler unga i arbete.

- Det är viktigt att vi ser till att unga helsingborgare får ett jobb att gå till för att redan tidigt motverka att de fastnar i ett långvarigt utanförskap. Målet om att halvera ungdomsarbetslösheten är högt satt, men vi har verktygen för att klara det, säger Anna Jähnke (M) arbetsmarknadsnämndens ordförande, i ett pressmeddelande. 

Att ungdomsarbetslösheten går neråt menar partierna visserligen är bra, men man vill att det ska gå fortare.

För att lyckas vill de blågröna stärka samverkan med näringslivet, erbjuda praktikplatser vid stadens event för att ge arbetslivserfarenhet, göra det möjligt för fler unga helsingborgare att ta steget att bli företagare och att utöka samarbetet mellan arbetsmarknadsförvaltningen och Välkomsten för att tidigt identifiera personer som löper risk att inte klara av att färdigställa sin gymnasieutbildning.

Mängden arbetslösa unga är högre inom vissa särskilda grupper, till exempel bland unga nyanlända.

"Staden växer varje år, men andelen helsingborgare i arbetsför ålder minskar något, vilket betyder att färre människor försörjer något fler. Givet den utvecklingen blir det ännu viktigare att säkerställa att unga vuxna tidigt kommer i arbete", skriver de styrande blågröna i ett gemensamt uttalande till media.

- Att unga helsingborgare kommer i arbete är en avgörande framtidsfråga, med  första jobbet kommer friheten och möjligheten att bli vuxen och skapa sitt eget liv.  Lyckas vi inte skapa förutsättningar för att unga helsingborgare ska få sitt första jobb kan det få förödande konsekvenser både för den som ställs utanför och för Helsingborg, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande, i pressutskicket.

 

 

Publicerad 05 September 2017 13:57

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag