Politiker:

Så ska fler helsingborgare få jobb

Arbetslösheten i Helsingborg högre än snittet i Skåne

HELSINGBORG. Arbetslösheten i Helsingborg är högre än snittet i såväl Skåne som landet i stort. Nu tas krafttag för att få fler i arbete.

Över 7 000 helsingborgare saknar i dag ett jobb att gå till. Flera pågående insatser sker för att få in fler människor på arbetsmarknaden. 

En av insatserna kallas ”Helsingborgs stad som samhällsbyggare – tillsammans för fler i arbete” och handlar i korta drag om att alla förvaltningar och kommunala bolag ska användas som en språngbräda mot jobb för invånare som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden.

Satsningen har varit i gång sedan början på året och ses som en kraftsamling från stadens sida.

– Alla förvaltningar har tidigare jobbat var för sig. Nu har arbetsmarknadsförvaltningen en övergripande roll i arbetet, menar Anna Jähnke (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Kommunen har ?tidigare ?kritiserats för bristande uppföljning av personer i arbetsmarknadsåtgärder.

– Nu har vi organiserat om på förvaltningen för att kunna göra det, fortsätter hon.

Innan årets slut ska kommunens förvaltningar och bolag ta emot minst 200 personer i arbetsmarknadsåtgärder, inom ramen för projektet. I skrivande stund har 105 personer fått plats.

– Det har börjat ta fart senaste tiden. Jag tror att vi kommer att nå målet om 200 personer, menar Anna Jähnke.

Färska siffror ?från Arbetsförmedlingen visar att andelen inskrivna arbetslösa i Helsingborg ligger på 10, 7 procent. Att jämföra med snittet i Skåne som ligger på 9,9 procent eller rikssnittet som är ännu lägre, 7,4 procent.

Med det är Helsingborg en av de skånska kommuner med högst andel arbetslösa. 

Samtidigt som ?staden växer med fler invånare, minskar andelen helsingborgare i arbetsför ålder något. Alltså: färre människor försörjer något fler. Därmed blir det än viktigare att få unga vuxna i arbete, vilket är bakgrunden till att de styrande blågröna partierna nyligen satte upp nya mål för att skynda på processen med att få fler i arbete.

De styrande siktar nu på att halvera ungdomsarbetslösheten till 2020.

Några av åtgärderna de styrande vill se är att stärka samverkan med näringslivet, erbjuda praktikplatser vid stadens evenemang, göra det lättare för unga att starta företag och att utöka samarbetet mellan arbetsmarknadsförvaltningen och Välkomsten för att tidigt identifiera personer som löper risk att inte klara av att färdigställa sin gymnasieutbildning.

Poltikerna i rådhuset har tagit beslut om att kraftsamla för att få fler i arbete. Men Socialdemokraterna som sitter i opposition anser att det finns mer som behöver göras.

Poltikerna i rådhuset har tagit beslut om att kraftsamla för att få fler i arbete. Men Socialdemokraterna som sitter i opposition anser att det finns mer som behöver göras.

"Matchningen fungerar inte"

Socialdemokraterna ?menar att läget är allvarligt och tycker att det är bra att något görs åt saken.

– Det är positivt att man tar ett samlat grepp om det hela, säger Marie Nilsson (S), vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Däremot finns det mer att göra, anser hon.

Hon tycker inte att man i tillräckligt hög grad jobbar förebyggande med att fånga upp unga som riskerar att inte klara skolan.

– Man måste jobba med det mycket tidigare, säger Marie Nilsson.

Partiet vill också satsa på att utöka Komvuxplatserna och på att få till fler riktade arbetsmarknadsutbildningar i kommunal regi för att lättare ställa om till branschens behov.

Hon är inne på att arbetslösheten inte borde vara så hög som den är just nu i Helsingborg. Det är viktigt att se till vad näringslivet efterfrågar, betonar hon.

– För näringslivet växer och utvecklas i Helsingborg. Det är matchningen som inte riktigt fungerar, anser socialdemokraten.

Arbetslöshet

Drygt 7 000 helsingborgare var i augusti månad öppet arbetslösa eller stod med som sökande i program med aktivitetsstöd.
Siffran för unga mellan 18-24 år var 959, en sänkning med dryga fem procent jämfört med samma period i fjol.
Källa: ?Arbetsförmedlingen

Publicerad 13 September 2017 12:29

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag