Helsingborg kan få 16-våningshotell vid havet

Tre vitt skilda arkitektförslag för Norra hamnen

Av
Felix Alnemark

Felix Alnemark

HELSINGBORG. Nu finns tre storslagna förslag på ett nytt landmärke i Norra hamnen. Tävlingen handlar om att ta fram ett hotell med restaurang och spa vid den tidigare djurkarantänen.

–Samtidigt ska det skapas unika kvaliteter för Helsingborgarna och betydelsefulla siktlinjer beaktas, säger Magnus Ydmark, chef för samhällsplaneringsenheten till Fastighetsvärlden.se.

Elding Oscarssons förslag innefattar bland annat en cirka 16 våningar hög byggnad med glas och metallfasad där alla hotellrum ska vätta mot havet (i något väderstreck).

Arkitektbyrån Lundagard och Tranberg tänker något annorlunda. ”Ett hotell på Karantänen kan därför inte vara ett bombastiskt och självtillräckligt landmärke. Ett hotell på Karantänen skall vara en länk. Mellan staden och det öppna havet”.

De vill att Karantänbyggnaden drivs vidare oberoende från hotellet med ett offentligt program för allmänheten. Byrån tänker sig en hotellbyggnad i lägre höjd mot Gröningen.

Tengbom menar i sitt förslag att hotellets profil blir stadens profil. De tänker sig ett hotelltorn med abstrakta former där våningarna blir större och större högre upp i tornet ”Himlarand”. De vill också ha en sorts gradäng där allmänheten kan slå sig ner.

– Vi har nu fått tre väldigt olika förslag på hur området kring Karantänen kan utvecklas. Det ger oss ett bra underlag för att diskutera vilken lösning som bäst passar platsen. Förslagen har på olika sätt löst uppdraget och skapar kvaliteter på platsen för Helsingborgare och besökare, säger Magnus Ydmark.

Förslagen finns tillgängliga fram till den 27 oktober på bland annat kommunens hemsida. Sedan ska en detaljplan tas fram vilken följs av samråd.

Det är Helsingborgs stad och exploatören Backahill som tillsammans avgör vilket förslag som de går vidare med.

Skiss: Lundagard och Tranberg.

Skiss: Lundagard och Tranberg.

Skiss: Elding Oscarsson

Skiss: Elding Oscarsson

Publicerad 12 October 2017 05:00

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag