Nytt år med nya lagar och regler

JURIDIK.

Förbud mot rattsurf, skärpta amorteringskrav och nya restriktioner för ålfisket. Lokaltidningen listar några nya lagar och regler för 2018.

Av
Lena Karlsson

Förbud mot rattsurf. Från och med den 1 februari 2018 får du inte använda mobiltelefonen medan du kör. Fram tills dess är det tillåtet så länge det inte utgör någon trafikfara.

Nya amorteringskrav. De skärpta reglerna innebär att hushåll som lånar mer än 4, 5 gånger sin bruttoinkomst ska amortera en procent mer av sitt bolån varje år jämfört med tidigare.

Ökat solcellsstöd. Från och med den 1 januari höjs stödet till privatpersoner som installerar solceller från 20 procent till 30 procent av kostnaden.

Elfordonspremie införs. Från och med den 1 februari 2018 kan privatpersoner som har köpt en ny elcykel, elmoped eller elmotorcykel ansöka om premien hos Naturvårdsverket. Premien består av 25 procent av inköpspriset med en övre gräns på 10 000 kronor. Bidraget gäller retroaktivt från den 20 september 2017.

Ålfisket förbjuds i Östersjön under tre månader någon gång under september och januari. Detta enligt EU:s nya fiskekvoter för 2018.

Penningatvätt och terrorfinansiering ska förhindras med nya regler från länstyrelserna i Västra Götalands, Stockholms och Skåne län. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari och gäller för de cirka 11 000 företag i hela landet som står under länsstyrelsernas tillsyn.

Ny vårdgaranti. Enligt regeringens förslag ska den vårdsökande få en medicinsk bedömning av någon sjukvårdspersonal inom tre dagar. Innan dess gäller garantin att träffa en läkare inom sju dagar.

Pensionsåldern höjs från 61 till 64 år och rätten att arbeta höjs från 67 till 69 års ålder. De nya reglerna börjar dock inte att tillämpas förrän år 2026.

Publicerad 27 December 2017 00:00