Sociala medier kan få sitt stora genombrott inför valet 2018

VALET.

Inför valet i september 2018 kan sociala medier få sitt stora genombrott. Det kan i sin tur ha effekt på debattklimatet.

Av
Lena Karlsson

Kommer debattklimatet inför valet 2018 vara mer polariserat? Det är en av de frågor som vi ställde till Malena Rosén Sundström, statsvetare med inriktning på valet, vid Lunds universitet.

Hon driver bland annat ett forskningsprojekt om ungas politiska deltagande. I två av delstudierna har forskarna pratat med unga i åldrarna 16 till 25 år om debattklimatet på sociala medier.

– En hel del unga, både de som är politiskt aktiva, till exempel medlemmar i partier eller ungdomsförbund, och de som inte är så aktiva, upplever ett mer polariserat debattklimat på sociala medier. Det är svårt att hålla sakliga debatter med politiska motståndare.

Hon berättar också att just sociala medier kan komma att få sitt stora genombrott detta val.

– Det har gjorts uttalanden av en och annan mediestrateg och forskare som menar att sociala medier, när det gäller svenska val och valkampanjer, kommer att ha sitt stora genombrott i valet 2018. Det kan säkert ha effekter och ge ett mer polariserat debattklimat, vilket givetvis också finns utanför sociala medier.

Hur stort engagemanget inför valet kommer att vara beror på många faktorer. Till exempel vilka sakfrågor som dyker upp och vad som händer de sista månaderna. Att peka ut någon enskild sakfråga så här långt i förväg är dock svårt.

– Men jag tror att invandring och integration kommer att fortsätta ligga högt, med fokus på integration. Med tanke på att SD sjunkit något i opinionsmätningarna kanske dessa frågor är något i avmattande. Plånboksfrågor kan vara på väg upp igen. Det brukar engagera flest om inget annat särskilt dyker upp. Lag och ordning kan också bli en het fråga.

Hur valdeltagandet 2018 kommer att se ut är omöjligt att sia om. Men i riksdagsvalet har det ökat konstant sedan bottennoteringen år 2002.

– Då var det drygt 80 procent som röstade. År 2014 var det 85,5 procent. Högst i landet förra året var valdeltagandet i Lomma med 92,9 procent.

Har det ökat i någon speciell grupp?

– Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, har det sedan 2002 ökat allra mest hos unga väljare, men också något bland grupper med relativt lågt valdeltagande. Det omfattar ”ensamstående, arbetslösa, arbetare och lågutbildade.”

Vilka olika scenarier ser du framför dig när det gäller regeringsbildningen?

– Utan inbördes ordning samma konstellation som idag, Alliansen eller en blocköverskridande koalition bestående av mest troligt S, MP, C och L.

Kan någon speciell grupp avgöra valet?

– Den viktigaste gruppen när det gäller att ”avgöra” är nog soffliggarna. Dessa är dock en ganska heterogen grupp.

Publicerad 30 December 2017 00:00