Skånes stadsmission får miljonbelopp av regeringen

Totalt 120 miljoner kronor ges till unga hemlösa

SKÅNE.

Regeringen satsar på att stötta organisationer i sitt arbete mot hemlöshet bland unga med psykisk ohälsa. Skånes stadsmission får ta emot inte mindre än 9,5 miljoner kronor.

– Det är en fantastisk nyhet! För en ideell organisation är alla bidrag välkomna. Detta innebär att vårt arbete med att hjälpa unga hemlösa kan bli ännu bättre, säger Marie Hendra, tillförordnad direktör på Skånes stadsmission.

Totalt ska regeringen fördela 120 miljoner kronor under en treårsperiod till organisationer som redan idag gör insatser gällande hemlöshet och unga vuxna.

– Det är en grupp med stora behov och frågan blir akut när det gäller unga människor. Tyvärr finns det en stor risk att de hamnar i psykisk ohälsa på grund av situationer där de står utan en stabil grund som exempelvis tak över huvudet, säger Marie Hendra.

Skånes stadsmission har idag verksamhet i Malmö, Helsingborg och Kristianstad. Marie Hendra ser och hör varje dag om många yngre som är hemlösa. Hur många är svårt att uppskatta.

– Jag tror det finns ett väldigt stort mörkertal. Men med regeringens stöd kan vi se till att försöka hjälpa fler att exempelvis beviljas ett boende eller stärka upp våra natthärbärgen.

Regeringen menar att det finns särskilt utsatta grupper som är hemlösa och därför satsas extra resurser på unga där psykisk ohälsa kan vara en orsak till hemlösheten.

– En konsekvens av psykisk ohälsa kan vara hemlöshet och vi vet att det där finns märkbara skillnader mellan olika grupper. En av de grupper som är särskilt utsatta är ensamkommande barn och unga. Här är det viktigt att visa medkänsla och skapa rimliga livsvillkor, säger biträdande finansminister Per Bolund (MP), i ett pressmeddelande.

Samtliga organisationer ska återrapportera om sina verksamheter och vad pengarna används till Kammarkollegiet, som administrerarar stödet, den 1 april 2019.

Nu inleds ett omfattande arbete för Skånes stadsmission. Att se till att pengarna kommer till absolut bäst användning.

– Nu när stödet ges över en treårsperiod känns det som vi kan planera mer långsiktigt och inte göra korta lösningar. Det finns en större chans att bygga upp någonting bra.

Vad kan pengarna användas till?

– Exakt vad vet jag inte idag, utan det gäller att vi tillsammans med våra samarbetspartners sätter oss ned och diskuterar var behoven finns. Kanske bör vi som organisation skaffa oss större kunskap om unga med psykisk ohälsa? Oavsett vad finns det alla möjligheter för att hjälpa unga hemlösa.

FAKTA

Regeringen satsar 120 miljoner kronor på tre år för att stötta ideella organisationer i deras arbete mot hemlösa bland unga vuxna, där psykisk ohälsa kan vara en bidragande orsak till hemlösheten.

Stödet administreras av Kammarkollegiet som ska fördela pengarna följande:

30 miljoner kronor - Svenska Röda Korset

30 miljoner kronor - Stockholms stadsmission

25 miljoner kronor - Rädda Barnen

15 miljoner kronor - Svenska kyrkan

9,5 miljoner kronor - Göteborgs stadsmission

9,5 miljoner kronor - Skånes stadsmission

Källa: Regeringen.se

Publicerad 09 March 2018 09:00