Psykolog IVO-anmäls efter att ha behandlat barn utan förälders godkännande

Barnet gick i behandling i två månader utan att föräldern visste

HELSINGBORG.

Under två månaders tid gick barnet hos en psykolog utan att ena föräldern visste om det. Psykologen gjorde inte heller någon orosanmälan om barnets situation. Nu får psykologen kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En förälder i Helsingborg anmälde klagomål på en psykolog i Helsingborg till IVO i mars i fjol. Psykologen hade genomfört en behandling av barnet utan att föräldern kände till det eller gett sitt medgivande till det.

Behandlingen hade pågått i två månader när föräldern fick veta det. När föräldern då ville avsluta behandlingen samt även ta del av barnets journal, sa psykologen nej. Psykologen ska ha sagt att föräldern bara kunde få ut journalen om han betalade den faktura som skulle skickas ut. Senare gavs dock journalen ut i sin helhet.

Behandlingen hade påbörjats med bara den ena förälderns medgivande, trots att psykologen visste om att det krävs medgivande från båda vårdnadshavare.

Föräldern kritiserar inte bara psykologen i IVO-anmälan och beslutet att inte få medgivande från båda föräldrar, utan också för vilken typ av behandling barnet fått.

Enligt anmälan ska föräldern bland annat rikta kritik mot psykologen för att denna inte ska ha skickat en orosanmälan när det under behandlingen framkom information om att barnet skulle ha en otrygg levnadssituation.

Publicerad 15 May 2018 06:00