4,5 miljarder kronor satsas på skånsk infrastruktur. De närmsta fyra åren finns fokus på bland annat superbussar, motor- och cykelvägar.

4,5 miljarder kronor satsas på skånsk infrastruktur. De närmsta fyra åren finns fokus på bland annat superbussar, motor- och cykelvägar. Foto: Mostphotos, Byrd/Claes Hall

Regionsatsning:

Superbussar och cykelväg i skånskt fokus

Nu ska upprustningen av infrastrukturen klubbas

SKÅNE. 4,5 miljarder kronor. Så mycket kommer att satsas för att stärka den skånska infrastrukturen de närmsta fyra åren. I fokus finns upprustning av motorvägar, cykelvägar och regionala superbussar i östra Skåne.

Av
Andreas Holm

– Vi måste få hela Skåne att hänga ihop. Du ska kunna arbeta och bo i stort sett överallt i regionen och enkelt kunna pendla med antingen bil eller kollektivt, säger Anna Jähnke (M), regionråd med fokus på regional utveckling.

Den nya infrastrukturplanen för Skåne har redan diskuterats i regionstyrelsen där drygt 4,5 miljarder kronor satsas för att rusta upp allt från motorväg, järnväg, cykelväg till kollektivtrafik. Under de kommande fyra åren ska järnvägen, E6 (som får ett trafikövervakningssystem) samt väg 13 och 19 rustas upp. Bland annat ska väg 19 breddas i Kristianstadsområdet för att bana väg för nya superbussar, som med större kapacitet kan köra fler pendlare i östra Skåne till bland annat Malmö/Lund och Simrishamn/Ystad. Enligt Anna Jähnke, som är ledamot i regionala utvecklingsnämnden, är det E6 som måste prioriteras högst. Däremot finns inte E6 med i finansieringen denna gång.

– Belastningen har ökat på E6 de senaste åren och det måste åtgärdas. Vägarna måste vara säkra, du ska slippa köer och komma fram i tid. E6 måste fungera för arbetspendling och därför måste den breddas till sex filer, säger Anna Jähnke, som berättar att arbetet med att rusta upp E6 ska inledas de närmsta åren, där vägen breddas till sex filer i höjd med Alnarp år 2020.

Arbetet med E6 inleds redan de närmsta åren, där vägen breddas till sex filer i höjd med Alnarp år 2020. Infrastrukturplanen revideras vart fjärde år.

Mätta Ivarsson, (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden och en av de politiker som arbetar fram planen, pekar på behovet att rusta upp cykelvägarna.

– Vi dubblerar satsningen jämfört med den förra planen. Skåne har ett eftersatt cykelnät och tillsammans med kommunerna satsar vi nu totalt 1,5 miljarder kronor. Det är en av de absolut största satsningarna i infrastrukturplanen, säger hon.

På flera håll i Skåne, bland annat i Båstadstrakten, sydkusten och östra Skåne, kommer cykelvägarna byggas ut.

– Det är viktigt vi gör detta, inte minst för folkhälsan, miljön, få möjlighet att cykelpendla till arbetet och skapa vägar fram till kollektivtrafiken. Vi behöver avlasta biltrafiken och då är denna satsning ett steg i rätt riktning, säger Mätta Ivarsson.

Men även tågtrafiken måste prioriteras. Det menar Moderaternas Anna Jähnke.

– Det krävs fler tåg och vi tittar just nu på att köpa in fler och samtidigt rusta upp järnvägsbanorna. Det är viktigt att tågen går och kommer i tid. Det finns planer för att stärka sträckan Helsingborg-Kristianstad, men järnvägsspår är dyra investeringar som får göras när det finns pengar.

Även cykelvägar och kollektivtrafik kommer stärkas i en rad större städer, bland annat genom storstadspaketen i Helsingborg, Malmö och Lund.

Sverigedemokraterna har reserverat sig mot att satsa 765 miljoner kronor till skånska cykelvägar. SD vill sänka summan med 300 miljoner kronor och i stället fördela summan på järnvägs- och vägprojekt.

Slutgiltigt beslut kring infrastrukturplanen fattas på regionfullmäktiges möte den 10 december.

Fakta: Region infrastrukturplan

Planen sträcker sig mellan 2018–2029 och revideras av Region Skånes politiker vart fjärde år.

Några satsningar, och kostnaden, de närmsta åren:

Skånebanan (mötesspår i Hässleholm) 42 miljoner kronor

Upprustningspaket järnvägen 78 miljoner kronor

Regional superbuss (inklusive bland annat tillgänglighetsanpassning och övrig satsning kollektivtrafik fram till 2029) 900 miljoner kronor

E6 (Flädie-Lund) 36 miljoner kronor

Väg 19 (Kristianstad-Östra Göinge) 349 miljoner kronor

Väg 13 (Sjöbo, förbi Assmåsa) 32 miljoner kronor

Cykelväg Långeberga-Mörarp (Helsingborg stad) 9 miljoner

Cykelväg Lackalänga-Rinnebäck (Kävlinge kommun) 18 miljoner kronor

Cykelväg Kivik-Ravlunda (Simrishamns kommun) 20 miljoner kronor

Cykelväg Käglinge-Arrie (Malmö/Vellinge kommun) 8 miljoner kronor

Några av projekten på längre sikt:

Väg 11 Sjöbo (Anklam)-Tomelilla 105 miljoner kronor

Väg 23 Ekeröd-Sandåkra (Hörby-Hässleholm) 246 miljoner kronor

Väg 108 Staffanstorp-Lund 83 miljoner kronor

Källa: Region Skåne

Publicerad 04 December 2018 08:30