Insändare:

Fridolin – rör inte våra skolbarn

INSÄNT. Än en gång vill utbildningsministern och regeringen in och peta i hur skolorna och deras huvudmän, kommunen och privata aktörer, sköter sitt jobb. Men det är rikspolitiken och den enorma regelbörda som kommer därifrån som är problemet, inte skolorna och huvudmännen. Idag finns det 54(!) olika statsbidrag att söka. Denna flora ökar administrationen och ovissheten på förvaltningarna och rektorerna, särskilt då många av bidragen ges efterhand och mitt under verksamhetsåret.

Våra skolor har redan bra program för rörlighet och utbildning kombinerat, vi har duktiga lärare och rektorer som kan de pedagogiska fördelarna. Låt huvudmän, rektorer och lärare jobba ifred. Det finns bra riktlinjer i läroplanen och verksamheten följs upp av skolinspektionen. Vill man stötta skolan så förstärk skolpengen och låt huvudmännen/proffsen sköta jobbet istället.

Politiken ska inte detaljstyra skolan utan det är elevens behov som ska avgöra. Centerpartiets närodlade politik innebär att beslut ska fattas nära människor. Vi måste undanröja hinder i lagar och regler för att stärka lärarnas och skolledarnas möjlighet att ta beslut och initiativ på egen hand. När skolledare kan driva ett kontinuerligt kvalitetsutvecklingsarbete med referensgrupper bestående av exempelvis forskare, lärare och annan expertis kan också små justeringar i kursplan och metoder lättare göras, utan att det krävs stora och omkastande politiska beslut. Resultatet skulle kunna bli en mer lyhörd skola som inte slungas fram och tillbaka mellan olika politiska agendor.

Lars-Erik Lindberg (C),
Ledamot i Barn och Utbildningsnämnden i Helsingborg

Eva Holm (C),
Ledamot i Idrott och Fritidsnämnden i HelsingborgPublicerad 23 November 2016 00:00

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag