Insänt:

Blågröna partierna summerar första halvlek i mandatperioden

INSÄNT. För drygt två år sedan fick Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet förtroendet och bildade Blågröna Helsingborg. Det innebär att det är ett bra tillfälle att blicka tillbaka på vad som har hänt och genomförts hittills under mandatperioden, men också för att blicka framåt på de utmaningar vi står inför de kommande åren.
Sedan valet har det byggts rekordmånga bostäder i Helsingborg, mellan januari 2015 och november 2016 har det påbörjats 2637 nya bostäder.  Många väljer att starta företag här, mellan januari 2015 och november 2016 startade 1799 nya företag i Helsingborg. Under 2015 ökade antalet personer med jobb och ungdomsarbetslösheten har minskat från 17,3 procent januari 2015 till 14,4 procent september 2016. Under 2015 blev Helsingborgs stad utsedd till Sveriges IT-kommun och 2016 till Årets tillväxtkommun. Helsingborg har även under 2016 nått topplaceringar i nationella mätningar inom miljö och energi. Dessa siffror och utmärkelser är vi mycket stolta över, men vi är absolut inte nöjda.
De två första åren av mandatperioden har inneburit ansvarstagande för stadens ekonomi och prioritering avstadens kärnverksamheter. I mål och ekonomi för både 2016 och 2017 har Blågröna Helsingborg tillfört extra resurser till skola,  vård- och omsorg och socialtjänst, för att säkra kvaliteten i Helsingborgs välfärd. Sedan 2014 har slutbetygen i årskurs nio ökat från ett genomsnittligt meritvärde på 219,4 till att år 2016 ligga på 234. Inom socialtjänsten har vi tydliggjort ledarskapet och infört karriärtjänster.

Detta har lagt grunden för ett mer socialt hållbart Helsingborg, nu och på sikt. Med en åldrande befolkning ställs vården och omsorgen inför nya utmaningar. För att möta dessa har vi bland annat stärkt hemvården och investerat i att kompetensutveckla vår omvårdnadspersonal i demens och demensvård.

Vi har också ställts inför den tuffa utmaningen att skapa ett bra välkomnande för nya helsingborgare. Därför har staden satt in ett batteri av åtgärder för att rusta de nyanlända som kommer till Helsingborg. Det handlar framförallt om lösningar för skola, svenskundervisning och boende.
Vi är stolta över att Helsingborgs stad har lyckats när andra kommuner uppger att de inte klarar situationen
. Samtidigt vet vi att det fortsatt kommer vara en utmaning under många år framöver. Exempelvis måste vägen till arbete och egen försörjning bli kortare.
De senaste två åren har staden haft stort fokus på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Helsingborg ska vara en global och uppkopplad stad. Staden erbjuderbland annat 202 fria surfzoner, en hemsida i toppklass ochnya digitala tjänster.
Vi är övertygande om att vi måste fortsätta att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att klara välfärdens utmaningar, inte minst inom skolan och vården. För vi vet att framtidens välfärd kommer se annorlunda ut och att digitaliseringen kommer vara en stor del av den utvecklingen.

Vi har sedan valet visat att vi kan leda Helsingborg på ett bra sätt tillsammans.  Men det finns mycket kvar att göra. De kommande två åren kommer vi att fokusera på fyra stadsövergripande utmaningar: integration, företagsamhet, digitalisering och klimat. Vi är övertygade om att det finns mycket kunskap och erfarenheter inom dessa frågor bland helsingborgare och andra i vårt närområde.
Därför kommer vi under våren att tillsätta fyra reformgrupper med utomstående personer som ska bidra med förslag på hur staden kan utvecklas inom dessa frågor, för att Helsingborg ska bli en ännu bättre stad att leva, bo och verka i.

Peter Danielsson (M),
kommunstyrelsens ordförande
Annika Román (MP),
kommunstyrelsens förste vice ordförande
Maria Winberg Nordström (L),
kommunalråd
Lars Thunberg (KD),
kommunalråd
Jonny Cato Hansson (C),
kommunalråd
Christian Orsing (M),
kommunalråd
Anna Jähnke (M),
kommunalråd
Marcus Friberg (MP),
kommunalråd

Publicerad 13 January 2017 09:00

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag