Insänt:

Socialdemokraterna summerar halva mandatperioden

INSÄNT. Socialdemokraterna är Helsingborgs största parti men ingår inte i stadens moderatledda styre. Vi socialdemokrater vill därför klargöra en del av våra ställningstaganden för helsingborgarna efter att halva mandatperioden passerat. 
Det är positivt att arbetslösheten i Helsingborg sjunkit, både ungdomsarbetslösheten och den totala arbetslösheten. Men faktum är att Helsingborg fortsatt ligger högt över rikssnittet. Rikssnittet ligger i skrivande stund på 6,8 % medan arbetslösheten i Helsingborg ligger på 10,8 %, alltså fyra procent högre. Det är inget att vara stolt över, tvärtom är det skäl till eftertanke och självrannsakan.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har lanserat ett antal åtgärder för att få bukt med arbetslösheten nationellt, till exempel traineejobb och extratjänster. Det var först efter att vi socialdemokrater i Helsingborg tryckt på i samband med sommarens budgetsammanträde som vi lokalt började planera för hur Helsingborgs stad kan ta sin del av ansvaret och anställa fler.
Det moderatledda styret verkar snarare ha den motsatta ambitionen, att vi ska ha så få anställda som möjligt. Hur ska man annars förstå de privatiseringsbeslut som innebär att stadens anställda mer eller mindre motvilligt får gå över till vinstdrivande vårdbolag som skickar våra skattemedel till sina aktieägare. Beslut som inte tagit minsta hänsyn till de äldres, personalens och de anhörigas invändningar och som hittills endast försämrat kvaliteten på välfärden.
Socialdemokraternas mål är att istället införa tillitsstyrning och utöka självstyret inom vården och inom LSS. De äldre och personalen ska ha mer, inte mindre, att säga till om. Heltidsanställningar ska vara norm och de delade turerna måste bort. Vi behöver utöka satsningarna mot sjukskrivningar i samarbete med Försäkringskassan. Det är så vi kan få bukt med de höga sjuktalen inom vården och omsorgen och förbättra arbetsmiljön.
Det är positivt att vi nu ser att kunskapsresultaten inom svensk skola vänt uppåt. Däremot ser vi en ökande ojämlikhet. Det är mycket allvarligt. Det är därför oerhört viktigt att skolan är och förblir avgiftsfri. Elevens ekonomiska situation ska inte ha påverkan på skolresultatet eller deltagandet i skolaktiviteter. Vi vet också att den psykiska hälsan bland barn och unga, särskilt flickor, är alarmerande.
Vi socialdemokrater har därför drivit frågan om förstärkt tillgång till elevhälsan och välkomnar att så nu, i viss utsträckning, ska ske.

Tillgången till kultur är en annan viktig fråga. I detta fyller biblioteken en mycket viktig roll och det är därför vi konsekvent har satsat på kulturen och biblioteken i våra skuggbudgetar. Det är oroväckande att det moderatledda styret går med på att begränsa områdesbibliotekens öppettider, bland annat på Elineberg och Husensjö.
Helsingborg är en av Sveriges snabbast växande städer. Det är i grunden positivt, men ställer höga krav på att politiken tar ansvar för stadsutvecklingen och bostadsbristen. Socialdemokraterna i Helsingborg menar att Östra Ramlösa är en stor del av lösningen. Området har goda förutsättningar för både bostäder och samhällsservice, arbetsplatser och rekreation. Dessutom kan det försörjas med kollektivtrafik på ett smidigt sätt, både med buss och med en ny pågatågsstation.
Därför är det beklagligt att det moderatledda styret låter blockpolitiken hindra bostadsbyggandet i Östra Ramlösa, trots att det finns en politisk majoritet för att komma igång snarast. Men det kräver mod att ställa sig över blockpolitiken.
Den nuvarande blockpolitiken är knappast det mest stabila alternativet för den som följt debatten. Det har framkommit med all tydlighet i de ärenden där enstaka partier avvikit från planerade beslut och skapat onödig oro hos helsingborgarna. Så var fallet när den personliga assistansen skulle privatiseras, träffpunkterna läggas ner och Sundspärlan bebyggas med bostäder. För helsingborgarnas skull är det viktigare att vi politiker vågar tänka nytt och vända på alla stenar för att hitta de bästa lösningarna. I det arbetet är blockpolitiken en onödig bromskloss.
Jan Björklund, (S)
kommunstyrelsens andre vice ordförande och oppositionsgruppledare
Ola Möller (S)
oppositionsråd
Anna Ingers (S)
oppositionsråd

Publicerad 19 January 2017 06:00

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag