Insänt:

"Freda Mejeritomten från bebyggelse"

INSÄNT. Med anledning av den reviderade stadsbyggnadsplanen för bl.a. den aktuella s.k. Mejeritomten, söder om Fredriksdals friluftsmuseums nuvarande arealer. Vilken nu ägs av byggföretaget Magnolia och som tillsammans med nuvarande stadsledning – moderatstyrda blågrön allians - vill exploatera tomten med stark bebyggelse av föreslagna 200 bostäder och skolbyggnad.
Vi socialdemokrater tycker det skulle vara intressant med en skola på området som i samklang med Fredriksdals verksamhet profilerar sig inom flora och fauna och blir en del av Fredriksdals muséer och trädgårdar.
I vårt förslag om ett fredat Fredriksdalområde trycker vi särskilt på det värde denna tomt har för att utveckla vårt kulturarv och möjlighet för rekreation i stadsnära miljö för stadens invånare.
Vi vill att detta område undantages bebyggelse av flerfamiljshus och på sikt införlivas i Fredriksdals friluftsmuséums arealer. Som skäl tager vi bland annat den genbank som muséet byggt upp för att skydda och bevara utrotningshotad flora och fauna i nära samarbete med Svalöv, Alnarp och Lunds universitet. Speciellt denna genbank kommer drastiskt och menligt hotas av allt för nära bebyggelse av flerbostadshus med en ökad biltrafik som genererar avgasutsläpp och buller. På Fredriksdals friluftsmuséum finns också en kultur för bevarande av boskapslandraser i stadsnära miljö. Vida känt utanför vårt lands gränser.  

Men vi Socialdemokrater i kulturnämnden vill inte bara freda och bevara, vi vill också utveckla Fredriksdals museer och trädgårdar. Framtidens Helsingborg, med allt tätare bebyggelse och allt fler innevånare kommer det att behöva en rejält tilltagen grön lunga. Därför ser vi gärna att verksamheten på sikt expanderar. Idag finns en utmärkt pedagogisk verksamhet på Fredriksdal som vi hoppas ska komma fler unga och gamla helsingborgare till del. Det finns så mycket idéer och kompetens bundet till verksamheten att vi är övertygade om att potentialen är mycket stor och området kommer att behöva växa.
Området Mejeritomten är ursprungligen en del av de gamla ägorna som tillhört Fredriksdal. På denna Mejeritomt finns - förutom gamla industribyggnader idag - också ett koloniområde vilket vi vill införliva  i Fredriksdals friluftsmuséums arealer (frivilligt). 
Socialdemokratin är ett folkrörelseparti. Därför gäller det för oss att “lägga örat mot rälsen” och lyssna till medborgarna i just detta hänseende. Vår partimotion och vårt ställningstagande i detta sammanhang bygger på ett folkligt engagemang som har sin grund i en dialog med medborgarna.
Därför hälsar vi alla förslag och tankar  från stadens invånare välkomna för att vi TILLSAMMANS skall kunna utveckla och införliva detta område i befintlig muséimiljö!
Björn Tufvesson Alm (S) vice ordf, kulturnämnden
Folke Bengtsson (S) ledamot, kulturnämnden

Publicerad 20 April 2017 16:05

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag