Kommunen:

"det blir till att ändra i gällande detaljplan"

Av
Caroline Wickmark

HELSINGBORG. Föreningens förslag - använd mark utanför Gustavslund eller Ramlösa. Kommunen inväntar dock en officiell ansökan innan en utredning påbörjas.

Representanter från kommunen har redan haft ett inledande möte med föreningen angående ett framtida islamskt center. 
– Vi har mottagit skisser och förslag på var de kan tänka sig att centret skulle ligga, till exempel utanför Gustavslund och Ramlösa, säger exploateringsingenjör Bo Agard. 
Kommunen väntar dock fortfarande på en officiell ansökan innan arbetet med att leta upp ett lämpligt förslag på mark startar.
– Det finns inget planlagt i kommunen för detta ändamål så det blir till att ändra i en gällande detaljplan eller ge sig ut på helt jungfrulig mark i sådant fall, säger exploateringschef Karin Sterte. 
Det slutgiltiga beslutet om ändringar eller upprättandet av nya detaljplaner tas av kommunfullmäktige. Och Karin Sterte vill ännu inte spekulera i vilka tomter som kan komma ifråga, eller vilka tidsperspektiv som gäller. 
–Vi har ännu ingen kunskap om vad verksamheten kräver i form av parkeringsplatser och liknande, eller om de har krav på var det ska ligga. Sedan tar processen minimum ett år, och vid överklagande kan det ta i princip hur lång tid som helst säger Karin Sterte.

null

Publicerad 28 October 2009 11:50

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag