... men S-politiker positiv

HELSINGBORG. När det blir aktuellt är ett islamskt center i första hand ett bygglovsärende som avgörs av tjänstemän och inte politiker, enligt vice ordförande i kommunstyrelsen Tomas Nordström (S) som tycker att ett sådant center kan vara positivt för staden.

- Alla har rätt till träffpunkter. Helsingborg är mångkulturellt och allt som ökar toleransen är bra.

Kampanj ignoreras
Enligt Tomas Nordström kommer Sverigedemokraternas kampanj i Ramlösa och Gustavslund att ignoreras av invånarna där. Han tycker att det är en ickefråga eftersom det inte inkommit någon officiell ansökan om ett islamskt centra.
- Sverigedemokraterna försöker göra något nummer av det, de kanske har fått medvind i opinionen. Det är ett sätt för dem att vara med i media. Går Sverigedemokraterna ut i ett område så kommer folk att ställa sig frågande och ringa kommunen och få samma besked.

Publicerad 24 November 2009 16:55