Den offentliga konsten i Helsingborg behöver uppdateras, tycker de styrande partierna. Det blir dock inga nya ryttarstatyer. Foto: Martin Wingren

Den offentliga konsten i Helsingborg behöver uppdateras, tycker de styrande partierna. Det blir dock inga nya ryttarstatyer. Foto: Martin Wingren

Den offentliga konsten ska uppdateras

HELSINGBORG. För få moderna offentliga konstverk. Det tycker kulturpolitkern Anders Lundström (KD) att det finns i Helsingborg. Nu ska ett konstråd få utökade befogenheter för att uppdatera den offentliga konsten.

Konstrådet bestående av fyra tjänstemän från kultur- och stadsbyggnadsförvaltningen får ett stort inflytande över vad helsingborgarna kan vila ögonen på framöver. Det ska planera vilka offentliga konstverk som ska köpas in i framtiden.
Då gäller det att ha sinne för konst?
- Ja, men en av dem är intendent på Dunkers kulturhus och en är stadsarkitekt så vi kombinerar konstintresse med kunskap om placering, säger Anders Lundström.
De fem styrande partierna i Femklövern, som ligger bakom satsningen, strävar efter att ha konst som väcker engagemang och debatt.
- Det hade varit trevligt med modern samtidskonst som sticker ut. Det har tillkommit konstverk de senaste åren men det har mest berott på tillfälligheter, säger Anders Lundström.
Konst i nya områden
Konstprojektet är speciellt angeläget med tanke på att områden som H+ och Ångfärjetomten ska utvecklas, tycker Femklövern.
Helsingborg ska hamna på konstkartan. Men några konkreta exempel på konstverk har Anders Lundström inte funderat på.
- Några Magnus Stenbocksstatyer blir det inte. I Borås kom de fram till ett Pinocchiokonstverk, nu säger jag inte att vi ska ha Pinocchio i Helsingborg men något som blir vårt avtryck om 100 år, säger Anders Lundström.

Publicerad 15 April 2010 15:42