Exkursioner ska få skolbarn att vilja ta hand om naturen

NATUR. För att så ett frö av miljötänk inför framtiden arrangerar Råå vattendragsförbund sedan tio år tillbaka guidade turer  längs med ån för skolklasser från grundskolan och upp till Komvux samt föreningar. Vi följde med på en tur och letade efter salamandrar och larver.
Utrustade med stövlar och håvar traskar fjärde- och femteklassare från Ramlösa friskola över järnvägen i Vallåkra en regnig majdag och vidare in i grönskan bakom tågstationen. De guidas av biologen och naturpedagogen Ingegerd Ljungblom

Lära om vatten
Hon hoppas att barnen tar till sig av informationen och i framtiden kommer att vilja vistas i naturen med sina familjer och ta hand om miljön.
– Turerna arrangeras av Rååns vattendragsförbund som är en sammanslutning av de kommuner som Råån rinner igenom. Syftet är att få barnen intresserade av vatten. Över hälften av de miljömål man jobbar med nationellt och regionalt är kopplade till vatten. Vi hoppas att barnen blir intresserade av naturen och vill vara rädda om den, säger Ingegerd Ljungblom.
Exkursionerna är inne på tionde året och intresset har ökat, enligt Ingegerd Ljungblom. Inte bara skolklasser har deltagit utan även klasser från Komvux, föreningar och enstaka företag.
– När vi började år 2003 var det 100 som deltog. År 2012 var det totalt 1 900 personer som deltog i turer längs Råån och Saxån-Braån, där det gjorts turer sedan 2010, säger hon.
Dammar renar vattnet
Eleverna och lärarna från Ramlösa friskola samlas kring en av de dammar som anlagts för att rena vattnet och motverka problem orsakade av övergödning. Ingegerd Ljungblom berättar om hur det var förr och hur utdikning har förändrat Rååns avrinningsområde till det negativa och hoten mot djur- och växtlivet. Sedan tar hon en håv och med första taget får hon med sig en salamander och en vattenlevande gråsugga.
– Sedan dammarna anlagts så har vi märkt att djur- och växtlivet har förbättrats, säger Ingegerd Ljungblom.
De elever som är ute på dagens tur har läst på tidigare och känner till en hel del arter som går att hitta i dammarna. Så när de håvar upp växter och smådjur kan de redan många namn.
– Vi har hittat vattengråsuggor och snäckor. Det är intressant att se hur de lever i vattnet, säger Elias Jönsson och plaskar ned håven i dammen.
Läs mer om exkursionerna på www.raan.se

Foto: Martin Wingren

Foto: Martin Wingren

Publicerad 03 June 2013 15:34