De har sommarjobbat för mänskliga rättigheter

DISKUSSIOn. Under sommaren har två kuber stått utanför stadsteatern för att påminna om mänskliga rättigheter. Två klasser på gymnasieskolorna Campeon och Thorén business school har satt ihop information och stått där hela sommaren och tagit diskussioner med helsingborgarna. Nu ska kuberna och fyra elever upp till Stockholm för att den 27 augusti representera Helsingborg på Raoul Wallenberg-dagen. Projektet pågår för andra året och det är Raoul Wallenberg Academy och Helsingborgs stad som initierat det och engagerat två gymnasieklasser. – Syftet är att hålla diskussionen kring mänskliga rättigheter levande. Bara för att vi haft fred här i Sverige så betyder inte det att andra delar av världen har konflikter. Vi tar det ibland för givet att vi har mänskliga rättigheter, säger Magnus Jälminger (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande. Isabelle Andersson tillsammans med Julia Brink har varit ansvariga för projektet för Campeons räkning. Tanken har varit att illustrera de mänskliga rättigheternarätten till en bra levnadsstandard och rätten att inte torteras. På Thorén business school har det varit Yasmine Charafeddine och Sali Chouhaiber som varit ansvariga elever. De fyra har stått vid kuberna under sommaren och diskuterat mänskliga rättigheter med människor som kommit fram och varit nyfikna. – Vi har talat mycket om tiggare och situationen i Irak, säger Isabelle Andersson. –Och för oss har det blivit många diskussioner kring konflikten mellan Israel och Palestina, säger Yasmine Charafeddine. Eleverna har fört diskussioner med helsingborgarna, trots att de stundtals blivit ifrågasatta och själva kritiserade som ungdomar som bara är ytliga och inte engagerade i samhällsfrågor. –Men då har vi sagt att vi ju har stått här i flera timmar för att diskutera, säger Sali Chouhaiber. Eleverna tror att de gör en insats, även om de inte alltid har svar på det som människor frågat om. –Vi har delat ut information och kunnat hänvisa till olika organisationer som arbetar med olika frågor,. De som kommit hit får sig kanske en tankeställare, säger Isabelle Andersson. Vad känner ni att ni tar med från projektet? – Att kommunicera och prata med främmande människor. Och få nya perspektiv på saker och ting. Vi har fått höra många personliga berättelser, säger Isabelle Andersson.

Publicerad 29 August 2014 12:09