Foto: Martin Wingren

Foto: Martin Wingren

Nyanlända flyktingar ska få stöd i nybildad grupp

HELSINGBORG. ?En ny stödgrupp för barn och familjer som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige drar igång i Helsingborg.

Det är biståndsorganisationen Individuell Människohjälp, IM, som ligger bakom satsningen. Enligt organisationen finns det ett stort behov hos flyktingfamiljer att bearbeta sina upplevelser och prata om dels flykten från hemlandet och dels hur det är att vara ny i ett land. I?Helsingborg kommer det att finnas en grupp för barn i åldern 11-15 år samt föräldra- och syskongrupp.
– Barnen behöver känna gemenskap med andra barn. De har varit med om ett uppbrott från ett land, säger Moa Nyberg som är projektledare tillsammans med Helena Larsson.

Det handlar även om att stärka barnens självförtroende.
– Det är lätt att känna sig liten och uppleva att man inte kan något när man ställs inför något nytt. De här barnen har varit med om mycket och asylprocessen är påfrestande. De behöver en möjlighet att uttrycka sig och bearbeta vad de varit med om, säger Helena Larsson.
Projektet pågår under ett år och bekostas med bidrag från Svenska Postkodsstiftelsen. Svenska kyrkan ställer upp med lokaler och ställer Maria församlingshem till förfogande. Förutom samtal kommer gruppen att ägna sig åt måleri, musik och rollspel liksom värderingsövningar. Och träffarna kommer att ha olika teman och ta upp känslor kring hemlandet, flykten och framtiden i Sverige.
– Det är ett nytt språk och en ny skola som väntar barnen så det är mycket att ta in som ny, säger Moa Nyberg.

Utvecklingsnämnden har hjälpt till att hitta familjer som velat vara med i projektet. Två utbildade gruppledare ansvarar för barn- och föräldragruppen tillsammans med tolk och volontärer. Projektledarna hoppas att det kan bli en fortsättning.
– Behovet är större än bara ett år. Vi hoppas att den här verksamheten implemeras, i en del städer är det kommunen själv som har liknande verksamhet, säger de.

Publicerad 14 October 2014 10:52