Nytt forum ska hjälpa tjejer

Tjejer ska få kunskap om sina rättigheter direkt på skolan

HÖGANÄS/HELSINGBORG. Tjejer med behov av bättre självkänsla ska kunna få mer hjälp att växa som personer.
Det står klart sedan Höganäs bestämt sig för att vara en av de skånska kommuner som ska ingå i projektet Skånes fria zoner.
Freezone är en ideell förening som driver stärkande verksamhet riktad till alla tjejer i åldern 13–22 med fokus på att även nå de som lever med ett begränsat livsutrymme, vilket kan innebära att man som tjej lever med hedersnormer, i dysfunktionella familjer eller med svåra socioekonomiska förhållanden.
Tidigare i år blev det klart att föreningen beviljats bidrag på drygt en miljon kronor från Länsstyrelsen samt från Allmänna arvsfonden. Pengarna ska användas i en satsning som sker i Höganäs, Helsingborgs och Lunds kommuner inom ramen för ett av de projekt som föreningen driver, kallat Skånes fria zoner.

Projektet går ut på att tjejer som lever med ett så kallat begränsat livsutrymme, som innebär att de inte är fria att ta sig till fritidsaktiviteter och är knutna till skolan eller hemmet, får mötas i ett tryggt forum under ledning av  specialutbildad personal med målet att träffas och utvecklas.
– De ska få stärka sin självkänsla och få bättre kunskaper om sina rättigheter, menar Johanna Salama, som är verksamhetschef på Freezone. 
Konkret innebär satsningen att ett antal anställda som arbetar med sociala frågor i kommunen ska genomgå utbildning som Freezone står för. Utbildningen, som sker i december, ska ge verktyg att möta tjejer som behöver hjälp och utvecklas.
En gång i veckan, med ett minimum på tio träffar och med start till våren, ska forumet vara tillgängligt för tjejer i kommunen på eller i anslutning till skolor i Höganäs. Här kan tjejer med begränsade livsnormer få hjälp bland annat genom samtalsmetodik och värderingsövningar som stärker dem.
Ett verktyg kan vara att arbeta med skalfrågor. Till exempel hur bra trivs du med dina tankar om dig själv, och tjejerna svarar utifrån en skala från ett till tio. Sedan ställs vidare lösningsfokuserade frågor.
Johanna Salama menar att många unga tjejer i dagens Sverige lider av de krav som de upplever att omgivningen ställer på dem.
– Nästan alla tonårstjejer  jag möter är sönderstressade i dag. De upplever att andra dikterar hur de ska vara och se ut. Och det är en jättestor samhällsfara vi har, att de inte tycker om sig själva, säger hon och fortsätter:
– Vi ger tjejerna redskap att hantera sin livssituation så bra som möjligt. Vi kan inte förändra deras omgivning, men däremot hur de själva förhåller sig till den, säger hon. Johanna hoppas att samverkan mellan olika verksamheter ska bli bättre.
– Många jobbar utifrån sin egen verksamhet och agenda, och ibland försvinner barnperspektivet och den unge faller mellan stolarna. Jag hoppas att fler kan fångas upp genom detta, menar hon.

Skånes fria zoner är ett...

...projekt som testats i Helsingborg sedan tidigare, som ett pilotprojekt men nu står det klart att Skånes fria zoner får liv i Höganäs, Lund och Helsingborg (där det fortsätter).

Projektet drivs av FreeZone som kan möjliggöra satsningen efter bidrag på en dryg miljon från Länsstyrelsen och Allmänna arvsfonden.

Publicerad 03 November 2014 13:00