Renée Mohlkert ?Näringslivsdirektör i Kommunstyrelsens förvaltning. Foto: Oskar Lüren

Renée Mohlkert ?Näringslivsdirektör i Kommunstyrelsens förvaltning. Foto: Oskar Lüren

Dokumentation saknas helt i flera ärenden

Renée Mohlkert utlovar bättring

Av
Winnie Gravlund

HELSINGBORG. Dålig dokumentation och oklarheter. Det genomsyrar flera av de ärenden som Mex-utredarna tittat på. Nu utlovas skärpning.
Medborgare hade klagat, politiker undrat.
Stadens utvecklingsdirektör Renée Mohlkert tillsatte till sist en utredning om några av mark- och exploateringsenhetens (Mex) affärer. Den gjordes av advokatbyrån Setterwalls.
Nu är utredningen färdig. En del hanteringar får godkänt, andra får en större eller mindre bock i kanten.
Men det finns en röd tråd:
I flera av ärendena saknas skriftlig dokumentation som kan styrka hur allting gått till.

Muntliga uppgifter

Utredarna tvingas alltså på en del ställen skriva att man godkänner Mex agerande – förutsatt att de muntliga uppgifterna stämmer. Man pekar också på att det hade varit bra om vissa saker utretts bättre.
Prislöftet till familjerna på Pilshultsvägen (se artikel intill) finns inte med i utredningen alls. I protokollet från stormötet står ingenting alls om det löftet. Men Mex var med när detta beslutades.
Det finns ingen skriftlig utredning om sonderingen av marknaden innan Mex beslöt att driva eget jordbruk på Tinkarpsgården och Duvestubbe gård istället för att låta en eko-odlande arrendator ta över.
Det finns heller inga dokument som visar på någon som helst bred upphandlingsprocess innan man lät en jordbrukare från Ängelholm sköta jordbruket åt staden efter direktupphandling.
När Mex beslöt att bygga en egen sädestork på Duvestubbe gård gick jobbet direkt till ett företag. Ingen skriftlig dokumentation visar varför just det företaget ansågs vara det enda som skulle klara jobbet. Det gjordes heller ingen upphandling där det företaget kunde jämföras med andra.
Mex hävdade att torken, som kostade totalt fem miljoner kronor, behövdes eftersom man inte får torka ekologisk säd och konventionellt odlad säd i samma tork. Det stämmer inte. Men inga papper visar hur den frågan utreddes.
 

"Måste lära oss"

Utvecklingsdirektör Renée Mohlkert, högsta chef för Mex, tycker inte att det är okej när saker och ting inte dokumenteras skriftligt.
– Vi måste lära oss att bli bättre på det, säger hon.
Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) säger att i grunden ska staden inte syssla med varken jordbruk eller med att bygga torkanläggningar. Det finns det andra som kan göra.
–  Men vi fick veta att ingen annan ville odla ekologiskt. För att göra det var Mex tvungna så småningom bygga spannmålstorken och jag förutsätter att tjänstemännen följer de regler som finns, säger han.

Det här är Mex

Mark- och exploateringsenheten Mex, är den enhet som förvaltar kommunens mark.

Enheten har flera uppdrag, här är några:

Det är Mex som arrenderar ut jordbruksmark och säljer hustomter.

Mex köper också in mark som kommunen på lång sikt tänker bygga på eller dra vägar eller spårvägar över.

När ett område ska bebyggas eller byggas ut är det Mex som beställer den detaljplan som bestämmer hur det ska se ut på området.

Publicerad 05 November 2014 10:15