Tre familjer ?på ?Pilshutltsvägen, strax utanför ?Mariastaden, fick en chock när ?de skulle köpa loss mark från ?Helsingborg Stad. Utlovat kvadrat-
meterpris på 30 kronor blev till slut 1000 kronor kvadratmetern. Nu riktas skarp kritik mot mark- och exploateringsenheten för dålig dokumentation i flera ärenden. Foto: Ida Asplund Ådahl

Tre familjer ?på ?Pilshutltsvägen, strax utanför ?Mariastaden, fick en chock när ?de skulle köpa loss mark från ?Helsingborg Stad. Utlovat kvadrat- meterpris på 30 kronor blev till slut 1000 kronor kvadratmetern. Nu riktas skarp kritik mot mark- och exploateringsenheten för dålig dokumentation i flera ärenden. Foto: Ida Asplund Ådahl

Helsingborg stad glömde löfte om billigare markpris

"Finns inte en chans att vi kan betala det priset för en gräsplätt"

Av
Winnie Gravlund

HELSINGBORG. Tre familjer i Helsingborg fick löfte om att utöka sina tomter billigt av Helsingborgs kommun. Men kvadratmeterpriset chockhöjdes från 30 till 1000 kronor.

Pilshultsvägen, strax utanför Mariastaden, liknar en idyllisk liten by med några fåtal hus. I hagarna intill betar hästar. Alla känner varandra.
Men tre av fastigheterna har gräsmattor med rekordstor prisstegring.
Kommunen lovade ett billigt pris – men när erbjudandet om att köpa kom hade priset mångdubblats.
Kommunen skulle dra en bussgata nära husraden.
Den blev början på en diskussion mellan de boende, kommunen och Trafikverket.
– Vi ville skydda oss mot bullret från bussarna från bussgatan och från den ökande trafiken på väg 111, säger Sissi Levenhammar, språkrör för de tre familjerna.
Till slut samlades alla till ett stort möte för att diskutera saken. Där enades man om följande: de tre familjerna fick utöka sina ganska smala tomter med mellan 485 och cirka 850 kvadratmeter mark som togs från den angränsande åkern. Då skulle de kunna sätta häckar och buskar för att minska bullret.

Klicka här: Följ oss på Facebook, och få våra nyheter i ditt flöde.

Lovade åkermarkspris

Priset man enades om var åkermarkspris, omkring 30 kronor kvadratmetern. Det finns ett protokoll från mötet. Det skrevs av Ramböll, ett företag som inblandat i bussgatan.
I protokollet står ingenting om denna överenskommelse.Men att det handlade om just åkermarkspris bekräftas för Lokaltidningen av flera som var med på mötet, bland annat stadens dåvarande trafikplanerare Göran Persson.
Sissi Levenhammar och de andra familjerna var nöjda med prisbeslutet.
– Det var överkomligt, tyckte vi, säger hon.

Priset en chock

Hittills har de tre familjerna arrenderat. I väntan på köp förvandlade Sissi Levenhammar och hennes familj sin åkerplätt till en prydlig gräsmatta med buskar ut mot bussgatan och väg 111.
2013 kom till sist ett erbjudande från mark och exploateringsenheten (Mex): nu får ni köpa marken – för 1000 kronor per kvadratmeter. Det är snittpriset på tomtmark i det område ni bor på, skrev Mex.
– Vi fick en chock, berättar Sissi Levenhammar.
Hennes prislapp skulle bli 485 000 kronor.
– Det finns ingen möjlighet för oss att betala den summan för en gräsplätt. Hade någon föreslagit det på det första mötet om bussgatan hade jag och även grannarna sagt nej till alltihop.
Vad gör ni nu?
– Vi fortsätter arrendera. Något annat är inte ekonomiskt möjligt.

Prispolitik utelämnas

Affären med bussgatan har helt nyligen granskats av advokatbyrån Setterwalls som sett över flera av Mex affärer. I den granskningen får kommunen godkänt för sitt förslag.
Men i granskningen nämns å andra sidan inte den prispolitik som Mex fört mot invånarna på Pilshultsvägen.
Stadens utvecklingsdirektör Renée Mohlkert är högste chef över mark- och exploateringsenheten.
Men hon kan inte svara på frågan om varför Mex svek löftet till familjerna på Pilhultsvägen.
– Det här är en ny uppgift för mig. Men det är olyckligt om vi har invånare som uppfattat ett pris och staden ett annat, säger hon.
De tre familjerna har vänt sig till stadsledningen med ett brev där de protesterar mot prisökningen. Det har gått över ett år men de har fortfarande inte fått svar.
– Jag har inte sett det. Men självklart ska alla medborgare behandlas på ett bra sätt och få ett svar på sina brev, säger Renée Mohlkert.
Det är kommunstyrelsen som har det politiska ansvaret för Mex. Där är Peter Danielsson (M) ordförande.
Inte heller han kände till gräsmatteaffären på Pilshult och att det kommit ett protestbrev från de som bor där. Därför vill han inte kommentera den saken.
 

Publicerad 05 November 2014 10:15