Mark- och exploateringsenheten tog ställning i rättssak

Av
Winnie Gravlund

HELSINGBORG. Arrendenämnden i Malmö ska ta upp en tvist mellan två helsingborgare. Tvisten handlar om ett markstycke som en man som arrenderar stycket av staden har hyrt ut i andra hand till en hästägare som fick ha sina djur på bete där.
Men i tvisten finns bland annat olika uppgifter om hur mycket hästägaren fick betala. Ärendet är inte avgjort.
Ändå skrev Mex ett inlägg till nämnden där man föregrep rättssak genom att tydligt och klart ta ställning för hästägaren. Mex rekommenderade till och med nämnden att staden skulle säga upp arrendatorn och istället lämna över arrendet till hästägaren.
Inget tyder på att Mex utrett hur det egentligen förhöll sig med exempelvis avgiften innan man tog ställning och man har heller inte pratat med arrendatorn.
Här ger utredarna skarp kritik: kommunen borde ha förhållit sig neutral och inväntat arrendenämndens beslut.
– Så här får det givetvis inte gå till. Den här kritiken får vi ta till oss, säger utvecklingsdirektör Renée Mohlkert.
När Renée Mohlkert fick se den skrivelsen gjorde Mex omedelbart en korrigering till arrendenämnden.

null

Publicerad 05 November 2014 10:15