Foto: Ida Asplund Ådahl

Foto: Ida Asplund Ådahl

Kommunen byggde egen torkanläggning

Av
Winnie Gravlund

HELSINGBORG. Kommunen har byggt en stor torkanläggning för spannmål på Duvestubbe gård för fem miljoner kronor. Men det är oklart om behovet utreddes ordentligt.
Bengt Larsen (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden, undrade varför mark- och exploateringsenheten, Mex, byggde egen tork för spannmål för så mycket pengar.
Det skriftliga svaret blev att ekosäd och konventionellt odlad säd inte får torkas i samma anläggning enligt Kravs regler.
Men det är inte sant. Reglerna säger också att det går bra, bara torken rengörs mellan de olika sädesslagen.
– Det är allvarligt att jag som politiker blir förd bakom ljuset av en tjänsteman när jag ställer en rak fråga, säger Bengt Larsen.
Utredarna från Setterwalls godkänner skälen för torkbygget.
Men de gör också en bock i kanten.
Mex gjorde ingen närmare granskning av vilka möjligheter som faktiskt stod till buds även i Krav:s regler. Utredarna påpekar att med tanke på att investeringen var så dyr "kunde möjligen en mer grundlig genomgång av förutsättningarna varit motiverad".
Skanska, som staden har ett avtal med, gjorde arbetet runt anläggningen. Torken byggdes av ett företag som fick uppdraget via en direktupphandling. Priset lågt högt över den gräns för direktupphandling som lagen föreskriver.
Man kan göra undantag om företaget är det enda företag som kan bygga en tork. Mex hävdar att det är så
Utredarna hittar ingen utredning som styrker det. De skriver att direktupphandlingen är okej om de uppgifter Mex lämnat om att marknadens gicks igenom "kan anses vara korrekta och tillräckliga".
– Tjänstemännen gjorde en scanning av marknaden, intervjuade experter och besökte mässor. De redovisade detta muntligt, säger utvecklingsdirektör Renée Mohlkert.
Men hon konstaterar också:
– Om vi haft detta dokumenterat hade vi säkert vetat idag vad som gjordes.
Bengt Larsen ställde också frågor kring varför det inte blev någon upphandling.
– Jag uppfattar att man även på den här punkten har fört mig bakom ljuset. Genom en enkel sökning på Google hittar man företag som kan göra samma arbete. Och därmed ska man enligt lagen inte göra direktupphandling utan gå ut med anbud, säger han.
Att bygga torkanläggningen drogs aldrig för politikerna.
Varifrån togs pengarna?
– Mex har intäkter från jordbruket som användes till detta, säger Renée Mohlkert.

null

Publicerad 11 November 2014 10:49