LRF-kritik mot Helsingborgs kommun

Av
Winnie Gravlund

HELSINGBORG. Per-Arne Persson, ordförande för Lantbrukarnas riksförbund, LRF, i Helsingborg är mycket kritisk mot att kommunen driver jordbruk i egen regi.
- Det finns många duktiga jordbrukare i Helsingborg, det är inte rimligt att kommunen ska ägna sig åt sådan verksamhet. Man borde ha annat att syssla med än att agera jordbrukare, säger han.
Per-Arne Persson tycker att det hela blir extra allvarligt när det fanns ett kontrakt med en lantbrukare om att ta över arrendet.
- Det låter konstigt att staden struntat i det, säger han.
Han ifrågasätter även Mex-beslutet att stadens tork ska gå på direktupphandling till ett enda företag som ansågs ha specialistkompetens.
- Det finns flera företag som arbetar på samma sätt, säger Per-Arne Persson.

null

Publicerad 11 November 2014 10:54