E-handelscentrum på väg växa fram i Helsingborg

HELSINGBORG/NÄRINGSLIV. ?E-handeln är på väg att blomstra upp i södra delarna av Helsnigborg. Kemiras kontorshus längs Industrigatan håller på att förvandlas till ett e-handelscentrum, med namnet E-commerce Park.
?Det började med att Dan Nilsson, som bland annat ligger bakom sajterna Fyndiq och Rola prylar, stötte på problem som e-handlare. Hinder som han ville hjälpa andra e-handlare att lösa genom att bygga upp ett kontorshotell där e-handlare ska kunna hyra in sig och samtidigt kunna stötta varandra. Han slog sig ihop med entreprenören Karsten Deppert, som även ligger bakom kontorshotellet Mindpark.
– Det ger e-handlare en möjlighet att skala upp verksamheten. Ibland behöver man ha ett större lager och ibland ett mindre och vissa har säsongsanställda, säger Amelie Lidén som är verksamhetsansvarig.
I dagsläget har företaget två våningsplan i Kemiras gamla lokaler. Men i takt med att Kemira flyttar ut så tar E-commerce Park över allt mer av byggnaden.
– Inom två år siktar vi på att ha hela byggnaden, säger Amelie Lidén.
Förutom kontorsutrymmen har verksamhten 5 000 kvadratmeter lagerbyggnader i nära anslutning till byggnaden, i hamnen. Tanken är att e-handlarna ska kunna hyra lager utan att binda upp sig, som ofta är fallet, under lång tid på för stora eller för små ytor. Dessutom ser man fördelar i och med att många kompetenser sitter under samma tak.
– Kompetens samlas, någon kanske kan marknadsföring, någon är bra på it-lösningar och någon annan kan lager och logistik, säger Amelie Lidén.
Två hyresgäster är klara och två är på väg in. Det finns cirka 110 kontor i byggnaden så det finns med andra ord potential att växa.
– Jag har haft många visningar, en till tre om dagen. Ju fler som flyttar in desto fler blir intresserade av att också flytta in, säger Amelie Lidén.

Publicerad 30 January 2015 09:47