Torbjörn Svensson är dövblind. Genom att känna på tolken Sofia Ahléns händer kan de kommunicera med varandra via teckenspråk. Foto: Stefan Ed

Torbjörn Svensson är dövblind. Genom att känna på tolken Sofia Ahléns händer kan de kommunicera med varandra via teckenspråk. Foto: Stefan Ed

Han vill ge dövblinda ett bättre liv

Av
Stefan Ed

HELSINGBORG. Begreppet dövblindhet är relativt okänt i Sverige. Torbjörn Svensson från Viken vill få bort fördomar som lett till diskriminering och att dövblinda isolerat sig.
Dövblindhet är en kombination av både syn- och hörselnedsättning. Torbjörn Svensson drabbades av dövblindhet i vuxen ålder. Han är gravt synskadad med hörselrester.
Vilka är det vanligaste fördomar om dövblindhet?
– En vanlig förutfattad mening är att personer med dövblindhet har absolut ingen syn eller ingen hörsel, detta stämmer inte. Dövblindhet innefattar personer som har olika variationer på synskador och hörselnedsättning. Man kan drabbas i vuxen ålder. Andra kan vara döva från födseln och få synnedsättningen eller så kan man vara blind och ha en hörselnedsättning. Sen finns det dem som föds med dövblindhet.
– Vanliga fördomar kan vara till exempel diskriminering på arbetsmarknaden. En tro på att man inte kan fungera på en arbetsplats. Detta stämmer verkligen inte då vi oftast har stödet att kunna arbeta tack vare olika tekniska hjälpmedel och anpassningar. Det är en sorglig siffra om man tittar på mängden individer som har dövblindhet, som vill arbeta men inte får möjligheten.

Förmedla kunskap

Torbjörn Svensson jobbar deltid på ett konstprojekt som heter Kännbart. Via konsten arbetar han med att förmedla större kunskap om dövblindhet.
– Jag har säkerligen fått ansökningar bortsållade på grund av att arbetsgivare har sett funktionshindret som just ett hinder och inte sett den arbetsvilliga personen bakom.
Varför tror du att det är så?
– Okunskap. Denna grupp har under lång tid levt i det fördolda med en ganska dyster historia av okunskap, diskriminering och isolering.
Hur kommunicerar dövblinda?
Kommunikationssätten varierar, vissa är visuellt teckenspråkiga, vissa tecknar taktilt och vissa kan använda sig av tydligt tal med hörselhjälpmedel.

Bättre livsvillkor

På lördag den 5 september arrangerar Förbundet Sveriges Dövblinda en nationell dag på Sundsgårdens Folkhögskola. De arbetar för att förbättra livsvillkoren för personer med dövblindhet. Målet är att uppnå rätt till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande för personer med dövblindhet på alla områden i samhället.
 
stefan.ed@lokaltidningen.se

Publicerad 02 September 2015 07:15