E-handelsföretagen saknar stöd från banker

Av
Lina Campbell

HELSINGBORG. Enligt en undersökning som gjorts av Svensk digital handel har e-handelsföretag svårt att få stöd från bankerna. Okunskap och försiktighet är orsaken, tror Rikard Axelsson på E-commerce park.
Enligt Svensk digital handel som gjort undersökningen står e-handeln i dag för 15 procent av handeln av sällanköpsvaror och växer med i snitt 15 procent per år. Men trots en tvåsiffrig tillväxt är det många e-handlare som upplever det trögt att växa.

”Det är märkligt”

Rikard Axelsson, inkubatoransvarig på e-handelsklustret E-commerce park i Helsingborg ser att många e-handelsföretag har svårt att få stöd från banker.
– Banker är rädda om sina pengar och ser ofta problem i stället för möjligheter. Den här undersökningen grundar sig nog på större företag och då visar det ännu mer hur svårt det är för de mindre företagen, säger han.
På senare år har det i stället blivit vanligare att söka finansiellt stöd från andra håll än just bankerna.
– Det är många som i stället får stöd av Connect Skåne, Almi och affärsänglar, säkert beroende på bankernas ovilja att ta risker. Men många nya e-handelsföretag väljer att ta in investerare också för att de inte bara behöver pengar, de behöver kunskapen också, säger Rikard Axelsson.
Bankerna borde intressera sig mer för den växande e-handeln, tycker han.
– De behöver utbilda sig om e-handel eftersom det verkar nytt för dem. Det är märkligt tycker jag, eftersom den har så stor tillväxt.
Bankernas ovilja visades också när E-commerce park sökte stöd inför uppstarten.
– Vi fick stöd från alla branscher utom bankerna. Det visar tydligt att de är en tröskel i stället för att minska tröskeln, säger han.

Karin andersson, driver e-handelsbutiken r-pi.se som säljer den lilla datorn Raspberry Pi.foto: lina campbell

Karin andersson, driver e-handelsbutiken r-pi.se som säljer den lilla datorn Raspberry Pi.foto: lina campbell

”Fick kalla handen”

En e-handelsföretagare i Helsingborg som har haft svårt att få hjälp från banken är Karin Andersson. Hon driver webb-butiken r-pi.se, som säljer den lilla datorn Raspberry Pi.
– Jag gjorde inte allt rätt från början. Jag skulle ha ansökt om check-kredit redan när vi startade företaget, men jag väntade med det i ett år. När jag bad om check-kredit våren 2014 var det kalla handen från banken. Bankchefen sa att hon inte kunde något om elektronik, berättar hon.
Karin Andersson gavs möjligheten att få krediten om hon satte huset som borgen, men valde i stället att be om ett andra utlåtande av någon annan på banken.
– Men då blev det i stället helt tvärstopp.
Trots nej från banken går det åt rätt håll för företaget.
– Vi beställer bara hem så mycket vi säljer. Vi lever organiskt och jag tar inte ut någon lön, utan har ett extrajobb. Men det går åt rätt håll – vi dubblar omsättningen varje år, säger Karin Andersson.

Känner inte igen sig i kritiken

???Handelsbanken utsågs 2015 till årets affärs- och småföretagarbank, enligt den oberoende marknadsundersökningen Finansbarometern. Men flera e-handelsföretagare som Näringslivstidningen B2B talat med menar att banken inte visar i praktiken att de är småföretagarnas bank. Banktjänstemännen saknar förståelse för e-handeln, menar de. Kritik som Olof Enander, kontorschef på Handelsbanken i Helsingborg, inte känner igen sig i.
– E-handel är en jättestor del av våra kunders verksamhet och vi måste hänga med i den utvecklingen. Många satsar helt på ren e-handel och en del redan befintliga företag kompletterar sin fysiska handel med e-handel. Vi kan bland annat hjälpa till med färdiga lösningar för plattformar, säger Olof Enander.
Han menar att inte heller bankens krav på affärsmodeller ser olika ut mellan fysiska handelsföretag och e-handelsföretag.
– När det gäller tilltron till affärsmodellen så ser inte våra krav olika ut för de som har e-handelsföretag eller de som säljer över disk. Det som är viktigt är vilken presentation de gör över sin affärsidé och vad de har för behov av hjälp. Vi gör ingen skillnad utan ser till det underlag vi får. Vi samarbetar med Almi och Nyföretagarcentrum där företagen får hjälp med sin affärsplan.
Tycker du att Handelsbanken hänger med i utvecklingen och förstår e-handeln?
– Ja, det tycker jag. Vi gör allt vad vi kan för att hänga med eftersom den här branschen är allt mer vanligt förekommande. Jag tycker vi står på tå och har örat mot rälsen.
Finns det något ni kan förbättra i kontakten med e-handelsföretagare?
– Vi jobbar hela tiden på att bli bättre och att hänga med i takten och följa utvecklingen. Men vi ställer samma krav på alla affärsmodeller. Det är samma mekanismer som styr.
Näringslivstidningen har utan resultat sökt SE-Banken.

Publicerad 15 September 2015 16:00