Replik:

Öqvist har helt fel om klimatet

REPLIK. Engagemanget för en bättre värld är tydligt i inlägget av Leslie Öqvist. Men han har blivit så lurad, att han strider åt fel håll. Han skriver:
”Klimatfrågan är vår tids största utmaning”, vilket blivit sant, inte för att klimatet uppför sig hotande eller ens ovanligt, utan för att debatten utgår från överdrivna och falska fakta.
1.  Torkan i Syrien beror inte på ”klimatförändringar” utan är ett inslag i landets normala ökenklimat. Men antalet invånare har fördubblats sedan 1990 och dagens generation använder mera vatten än deras föräldrar.
2.  Utsläppen av koldioxid har varit nyttiga för hela mänskligheten med större skördar och minskade öknar. Det finns ingen ”klimatskuld”. Det betyder ju inte att vi skall sluta hjälpa U-länder, men det måste ske på sunda förutsättningar.
3.  Greenpeaces grundare Patrick Moore förklarade i ett tal den 14/10 att våra utsläpp varit nödvändiga för att ”rädda planeten” från brist på koldioxid i luften. Den gasen är livets förutsättning och dominerade atmosfären i planetens barndom. Men växterna sög till sig gasen och bildade ved, som under årmiljonerna omvandlas till stenkol. Små organismer förenade koldioxid med kalcium till skyddande skal. De har bildat enorma formationer av kalksten. Livet på jorden hade nått nära ”svältgränsen” 150 ppm under istiden. Om det skulle fortsätta skulle växterna dö i framtiden och därmed även djuren.
Halten har nu stigit 400 ppm, men han anser att både 1.000 och 2.000 ppm skulle vara gynnsamt. Vårt eldande har ”räddat planeten”.
4.  Öqvist deltar i ”den stora klimatmarschen” med syfte att driva fram minskade utsläpp. Han tror att det hjälper de fattigaste. Han vill förmena oss och dem den billiga energin från kol och olja. Det skulle ge dem dyrare mat och sämre standard. Hans ”hjälp” skulle göra dem fattigare.
5.  Koldioxid påverkar klimatet så litet att det inte märks.
Det hemska med dagens klimatdebatt är att officiella myndigheter, som ansvarar för databaser med fakta, numera systematiskt förfalskar historiska data, för att få vår tid att framstå som extremt varm. ”Nyheter” från SVT och TT är därför oftast vilseledande eller felaktiga.
Det har inte skett någon uppvärmning på nära 19 år. Solen förebådar en kallare framtid.

Sture Åström
Nätverket Klimatsans

Publicerad 28 October 2015 07:00