Sundspärlan. Foto: Joel Winqvist

Sundspärlan. Foto: Joel Winqvist

Oro för Sundspärlans fortsatta existens

HELSINGBORG. Politikerna har lagt fram ett förslag om att bygga bostäder på Sundspärlans tomt, något som skulle innebära kulturinstitutionens död. Ofattbart, menar Jan Andersson, styrelseordförande i Sundspärlan AB.


Ända sedan slutet av 1800-talet har platsen där Sundspärlan ligger på förknippats med dans och nöje. Till en början kallades stället för Parken och var ett nöjesställe för främst arbetare.
Sedan dess har nöjesverksamhet präglat platsen som sett storheter som exempelvis Frank Sinatra, Cliff Richards och Alice Babs komma och uppträda.
Nöjesverksamheten är påtaglig än i dag, men nu bedrivs det även kurser, mässor och konferenser på Sundspärlan.

Men frågan är om så kommer att ske även i framtiden. Politikerna har tagit fram ett förslag i vilket området kring Sundspärlan pekas ut som en möjlig plats att bygga bostäder på.
Det finns ett antal olika områden i Helsingborg som det planeras att bygga bostäder på, och området vid Folkparken och Sundspärlan är ett av dem. På platssen finns det förslag om att bygga 100 bostäder mellan 2016 och 2019, och ytterligare 300 bostäder mellan 2021 och 2025.
Jan Andersson, styrelseordförande i Sundspärlan AB, reagerar mot planerna.
– Man tittar varken på historien, nutiden eller framtiden. Det har bedrivits nöjesverksamhet här sedan 1895, men Sundspärlan besöks årligen av 80 000 personer. Man pratar väl om besöksnäringen så det förvånar mig att några partier funderar på det här, menar Jan Andersson.

Han tycker inte att de Helsingborgspolitiker som vill bygga på platsen värnar de anrika nöjesinstitutionerna. Salongen på Söder stängde för ett tag sedan, och The Tivoli kommer visserligen att vara kvar men den flyttas bit.
– Man har en snäv kultursyn, säger styrelseordföranden som menar att segregationen skulle öka om Sundspärlan försvinner, då stora delar av kulturen redan är koncentrerad till centrum, förklarar han. Däri har Sundspärlan en viktig roll, tycker han.
– Det är klart att det finns bostadsbrist men man bygger bort något som har funnits länge. Kvar kommer bara en scen stå som ett monument över en svunnen tid, tycker han.
Istället föreslår han en byggnation nere vid koloniområdet.
Han tycker att man på Sundspärlan gör vad man kan för att övertyga politikerna om att tänka om.
– Jag respekterar att alla inte tycker som vi, men jag tycker att man ska ha en öppenhet innan man fattar ett sånt här beslut, säger han.
– Vi är skyldiga att hitta fler möjligheter att förtäta staden på, menar stadsbyggnadsnämndens ordförande Christian Orsing (M) som har respekt för att det kan höjas kritiska röster i den här typen av frågor.
Han betonar att det är viktigt att kunna jobba utefter en transparens och ett helhetstänk i stadens byggnationsfrågor, vilket nya programmet står för, menar han.

(S) yrkade på kommunstyrelsens sammanträde förra veckan på att skjuta satsningen framåt en period, alltså att första etappen skulle påbörjas först under åren kring 2025.
– Då får vi ett rådrum i frågan, säger Ingela Andersson (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande.
– Fördelen blir då att om fem till sju år, när vi har kongressanläggningen klar, kan vi se om Sundspärlans verksamhet överlever utan offentliga pengar, menar hon.
Det nya programmet ska politikerna ta ställning till i fullmäktige den 8 december.

Publicerad 01 December 2015 16:00