De slåss för cyklisternas bästa

Jordens vänner överlämnade 18-sidigt manifest till kommunen

HELSINGBORG. Bilarna prioriteras framför cyklarna i allt för stor utsträckning, anser organisationen Jordens vänner som under tisdagen överlämnade ett egetskrivet cykelmanifest på 18 sidor till kommunen.

De tar cykeln till det mesta, Stig Broqvist och Lena Lövendahl som representerar miljöorganisationen Jordens Vänners lokalgrupp i Helsingborg.
Så också i dag då de har cyklat ner från hemmet i Eskilsminne till stan där de har stämt träff med trafikingenjör Viktor Nilsson, stadens ansvarige tjänsteman i cykelfrågor, samt Thomas Rödin (MP), 1:e vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Stig Broqvist och Lena Lövendahl ska samtala med Nilsson och Rödin om cykelvillkoren i staden och ska överlämna ett, som de kallar det, cykelmanifest på 18 sidor innehållande information och synpunkter på brister som de anser finns i cykelhelsingborg, samt förslag till åtgärder.
Paret menar att en hel del av cykelvillkoren i Helsingborg är bra, men en hel del är också betydligt sämre.
När Stig Broqvist ombeds sammanfatta vad de är missnöjda med, säger han så här:
– Det finns massor av tillfällen då man ser att bilarna prioriteras. Vad man speciellt reagerar på är när man cyklar vintertid och på vissa ställen möts av en snömur, säger han och förklarar att det ibland samlas snö efter skottning på cykelbanorna, till många cyklisters förtret.
– Så är det på vissa ställen, på vissa andra funkar det bra, utvecklar han.

De menar att en del helsingborgare är rädda för att cykla, i synnerhet inne i staden, då cyklisterna på flera ställen är oskyddade jämte bilfilerna.
– Nu cyklar ju vi i alla fall men vi vet så många andra som inte vågar cykla för att de upplever att det är farligt, menar han.


Listar ett antal förslag till åtgärder

De är också kritiska till de planer som finns, men som ännu inte är beslutade om, att uppföra ett stort garage under Landborgen med plats för parkering åt både bilar och cyklar.
– Vem kommer att vilja cykla ner i ett sånt garage för att ställa sin cykel där, frågar sig Stig Broqvist.
– Att de har mage att säga att ett sådant garage skulle vara bra för cyklar. Det är verkligen inte bra för cyklar, menar han om vissa partiers planer för ett framtida garage.
– Det leder fler bilar till staden och det är inte bra för cyklandet, påpekar Lena Lövendahl.
De pekar även på att konflikterna mellan cyklister och fotgängare har blivit allt vanligare den senaste tiden.

För att råda bot på problematiken förespråkar de bland annat nivåskillnader och kantsten både mellan cykelbana och trottoar och mellan cykelbana och bilgata.
Några av de andra synpunkterna som framfördes under mötet var att det på vissa ställen hänger ut grenar från buskar in på cykelbanorna, vilket är i vägen för cyklisterna, påpekar de. De framförde även önskemål om bättre skyltning på sina håll och kanter, behov av reparation av vissa banor, utökning av parkeringar för cyklar samt subventionering av elcyklar.
– Det finns folk som har lite hjärtfel och så och som gärna cyklar för det är bra för deras hälsa men det kan lätt bli för ansträngande, menar Stig Broqvist.
Nu hoppas de att de styrande lyssnar och ser till cyklisternas behov på ett annat sätt.

Lena berättar att Jordens Vänner Helsingborg har utarbetat manifestet för Helsingborg, som sedan Cykelfrämjandet-Mörarpskretsen och Framtiden i Våra händer ställt sig bakom.

Lena berättar att Jordens Vänner Helsingborg har utarbetat manifestet för Helsingborg, som sedan Cykelfrämjandet-Mörarpskretsen och Framtiden i Våra händer ställt sig bakom.

"Mycket ligger i pipelinen"

Stadsbyggnadsnämndens 1:e vice ordförande Thomas Rödin (MP) tycker att det är positivt att staden får lite av en blåslampa på sig.
– Jag tycker enbart att det är positivt. Det är kanske en del av mina kollegor som inte cyklar så mycket. Jag cyklar ju en del så jag känner till en del av de här problemen, menar Thomas Rödin.
Han säger att en hel del av de synpunkter som framfördes, jobbar Helsingborgs stad redan med.
– Mycket ligger i pipelinen och är på gång men man känner kanske som medborgare inte till det än, menar miljöpartisten.
– Det kommer säkert att vara saker som vi inte har tänkt på så jag ser det bara som positivt, förklarar han.

Staden har under året arbetet med att ta fram en ny cykelplan, som ska ersätta den nuvarande från 2007, förklarar trafikingenjör Viktor Nilsson.
– Där pekar vi ut de strategier vi följer och ska jobba med under de kommande åren. Det är allt från den snabba arbetspendlingen, att ha god och hög framkomlighet för cyklister men också om mervärdesåtgärder. Att ha prioritet i trafiksignaler, goda parkeringsmöjligheter, separera gående och cyklister, att öka framkomligheten för cyklister, förklarar Viktor Nilsson.

Just nu håller staden på att skissa på hur Drottninggatan/Järnvägsgatan ska utformas i framtiden. Man vill få fler att åka kollektivt istället för att köra bil, och framkomligheten ska bli större för cyklisterna. Många att ta hänsyn till, konstaterar Viktor Nilsson.
Men en sak kan han redan nu lova.
– Det kommer att bli bredare cykel- och gångbanor, även om det ännu inte är fördigprojekterat. Det blir bättre när det byggs om, lovar han.

Stig Broqvist hoppas att de styrande lyssnar mer på cyklisterna.

Stig Broqvist hoppas att de styrande lyssnar mer på cyklisterna.

Publicerad 22 December 2015 15:00