Insänt:

"Nya jobb kräver fler företag"

INSÄNT. En av vår tids viktigaste utmaningar är att få fler i arbete. Allt fler hamnar i utanförskap i Sverige, enligt den rödgröna regeringens prognoser väntas närmre en miljon människor vara i utanförskap år 2020. Om vi långsiktigt ska lyckas finansiera välfärden är det nödvändigt att vända den trenden. Det finns inget enkelt svar på hur alla dessa människor ska bli en del av det svenska samhället, men det finns en parameter som är viktigare än de andra – fler jobb.

Det måste skapas fler jobb, inte minst jobb som inte kräver hög utbildningsnivå. I det arbetet spelar företagen en avgörande roll eftersom 4 av 5 jobb skapas i små och medelstora företag, därför vill vi med fem nedanstående insatser ge företagen bättre villkor i Sverige.
 1. Krafttag mot det regelkrångel som står i vägen för de svenska jobbskaparna. Moderaterna föreslår exempelvis en garanti om en samlad väg in i myndighetssverige. Det vill säga att det ska räcka att lämna sina uppgifter till en myndighet och att dessa sedan ska kunna kommuniceras mellan myndigheterna för att företagarna ska slippa onödigt dubbelarbete. Vi vill även se ett halverat krav på aktiekapital från 50 000 kronor till 25 000 kronor för att premiera och underlätta exempelvis för den som driver en enskild firma att utveckla sin verksamhet. Ersättningarna inom socialförsäkringsområdet behöver ses över så att det inte missgynnar egenföretagare. Det handlar om exempelvis föräldraförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och sjukpenning.
2. Reformera lagen om offentlig upphandling så att även små och medelstora företag får en chans att delta i anbudsförfarandet. Dagens utformning av LOU gör det i de flesta fall helt omöjligt för de minde företagen att delta, inte minst på grund av att det ofta är en omfattande komplicerad process. I de fallen har de små och medelstora företagen svårt att stå upp i konkurrensens med de stora bolagen som exempelvis har egna jurister som enbart arbetar med anbudsförfaranden.
3. Sänkta anställningskostnader. Sverige har ett utav världens högsta skattetryck, vilket innebär att det i jämförelse med andra länder är kostsamt att driva företag här. Inte minst kopplat till anställning finns det stora kostnader som bidrar till högre trösklar för företag att anställa och därmed också för möjligheten att skapa fler jobb. Anställningskostnaderna bör sänkas så att det skapas incitament för företagen i Sverige att växa och anställa.
4. Reformera lagen om anställningsskydd (LAS). LAS har varit orörd sedan den antogs 1982, samtidigt som arbetsmarknaden har genomgått stora förändringar. Lagens utgångspunkter bygger på ett antagande om att det finns en drivkraft hos arbetande människor att stanna på samma arbetsplats så länge som möjligt, trots att det i många fall faktiskt är precis tvärtom. Därför behöver LAS genomgå en omfattande reformering och i sin nya form innehålla ett modernt och flexibelt anställningsskydd som inte grundas i antal år på samma arbetsplats.
5. Bryt fackförbundens särställning. När Socialdemokraterna tar strid för att bevara den svenska modellen bör Moderaternas inställning vara att utvärdera och utveckla den. Modeller som historiskt tjänat oss väl är inte per automatik rätt svar på framtidens problem. I tider då vi konstaterar att våra svenska system inte mäktar med måste reaktionen på detta vara att anpassa dem för att klara nutidens påfrestningar. Det finns anledning att ifrågasätta den svenska modellen och ett stort behov av att ta fram en uppdaterad version. Den svenska modellen 2.0 bör utgå från den självklara ståndpunkten att det måste bli enklare att driva företag i Sverige.
Det måste bli lättare att få ett första jobb i Sverige. Då krävs det också att det blir enklare att driva företag här, att arbetsmarknadslagstiftningen ses över och att fackens särställning på arbetsmarknaden inte får stå i vägen för nya jobb. För att öka företagandet - och därmed antal jobb - i Sverige behövs inte bara företagare som vågar satsa, utan också politiker som skapar goda förutsättningar och vågar ifrågasätta gamla modeller och strukturer. Företagen utgör inte bara en positiv kraft i samhället, utan en helt nödvändig sådan.
Anna Jähnke (M), kommunalråd Helsingborg
Anna af Sillén (M), oppositionsråd Nyköping

Publicerad 10 January 2017 09:00

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag