Kvinnorna i minoritet i stadens bolagsstyrelser

Få med utländsk bakgrund på de olika posterna

HELSINGBORG. Kvinnorna är i minoritet och få personer har en utländsk bakgrund. Det visar en kartläggning av kommunala bolagsstyrelser som Lokaltidningen har gjort.

För lite drygt tio år sedan presenterade Sveriges kommuner och landsting (SKL) en utredning som gav en genomsnittlig bild av hur fördelningen såg ut mellan män och kvinnor i de kommunägda bolagens styrelser i landet år 2003.
Då konstaterades att 80 procent var män, och 20 procent kvinnor. Flera år senare publicerades en ny studie, som visade att kvinnorna tagit ett litet steg fram; 2011 var andelen kvinnor 26 procent och andelen män 74 procent.

I Helsingborg finns det hela 38 bolag som staden antingen äger helt eller delvis. Lokaltidningen har tittat på styrelsesammansättningen, ordinarie ledamöter respektive suppleanter, i Helsingborgs stads moderbolag HSFAB, samt i de rörelsedrivande bolagen AB Helsingborgshem, Helsingborgs Hamn AB, Helsingborg Arena och Scen AB och Öresundskraft AB. Kontentan? Även på det lokala planet dominerar männen, nära 68 procent gentemot 32 procent kvinnor. Få av styrelsemedlemmarna har dessutom utländsk bakgrund.
– Jag är inte förvånad, men jag tycker att det är synd att vi inte har kommit längre i processen, säger Anna Jähnke, Moderaternas lokala ordförande i Helsingborg.
Hon skulle vilja föra förutsättningslösa samtal mellan de olika partierna för att se om det på något sätt går att göra det mer jämlikt.
– Men det är viktigt att vi inte lägger oss i varandras nomineringar, poängterar hon.
Någon könskvotering vill Anna Jähnke inte veta av.
– Jag skulle aldrig vilja bli tillsatt för att jag är kvinna, säger hon. 

Kvinnorna är betydligt färre än männen i bolagsstyrelserna. Foto: Mostphotos.com

Kvinnorna är betydligt färre än männen i bolagsstyrelserna. Foto: Mostphotos.com

Somliga politiker vill se könskvotering

Lena Östholm-Munkberg, Miljöpartiets lokala ledare i Helsingborg, har en annan syn på just könskvotering till kommunala bolagsstyrelser. Hennes parti har på det nationella planet velat få till en sådan i aktiebolags styrelser.
– Jag hade gärna sett det på lokal nivå. Det hade gett en snabbare utveckling, säger Lena Östholm-Munkberg som är tydlig med att detta är hennes personliga åsikt. Hon säger att partiet inte har diskuterat könskvotering på det lokala planet i Helsingborg.
Hon betonar vikten av att prata om de här frågorna inom partiet, något som också görs.
– Jämställdhet och mångfald är viktiga perspektiv för oss, menar hon.

Både Östholm-Munkberg och Anna Jähnke menar att det är viktigt att påminna om att man kan påverka saker i samhället även när man sitter i en bolagsstyrelse.
– Det finns goda samhällsgärningar att göra i bolagen, säger Anna Jähnke som nämner miljöfrågor i Öresundskraft och sociala diton i Helsingborgshem, för att nämna två exempel.
Lokalordförande Mikael Andersson (S) är självkritisk men menar att partiet jobbar aktivt med frågan. Även han är positiv till könskvotering.
– För att gå över en barriär tror jag det kan vara rätt väg att gå, menar han.

Kommunala bolag

De allra flesta kommuner i landet bedriver delar av sin verksamhet i bolag som respektive kommun äger helt eller delvis.
I Helsingborg finns det i dag 38 bolag som staden antingen äger helt eller till en viss del. En del av dessa är mindre dotterbolag till större bolag som Helsingborgshem och Öresundskraft.

Publicerad 26 January 2017 09:00

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag