VIDEO:

Nu får fartsyndarna anledning att sakta ner

Dynamiskt farthinder anläggs på Kullavägen

Av
Mikael Öhrn

HELSINGBORG. Nu blir det guppigt värre, åtminstone om du kör för fort på Kullavägen i Helsingborg. Med start den 8 mars påbörjas nämligen arbetet med stans första dynamiska farthinder.
Ett nytt övergångsställe ska anläggas på Kullavägen vid gång- och cykelvägen vid Åragatan mot Kadettgatan och Västra Berga. I samband med detta kommer även en ny typ av farthinder att installeras, ett farthinder som bara drabbar den som kör för fort. Det är det första av sitt slag som byggs i Helsingborg.
Kortfattat fungerar det så att om du kör fortare än den tillåtna hastigheten - 40 km/h - fälls en liten lucka ner ett par centimeter och bildar en kant. Håller du hastighetsbegränsningen märker du däremot inte av farthindret utan kan köra som vanligt.
– Det nya övergångsstället och farthindret är åtgärder vi gör efter önskan från boende i området om att få ner hastigheten på Kullavägen. När det är klart kommer det att vara enklare och säkrare för oskyddade trafikanter som använder gång- och cykelbanan att ta sig över Kullavägen, säger Oscar Grönvall, trafikchef på stadsbyggnadsförvaltningen, till stadens hemsida.
Kullavägen kommer att vara avstängd i båda färdriktningarna under byggtiden, som beräknas pågå till och med den 5 april. Under arbetet leds trafiken om.

Se en film om hur hindret fungerar här:

Publicerad 07 March 2017 08:39

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag