De tar strid för sina odlingslotter

Samlar in namnunderskrifter för att rädda grön oas intill Fredriksdal

HELSINGBORG. Odlingslotterna på Mejerigatan ligger fortfarande i farozonen för att rivas. Nu samlar hyrestagarna in namnunderskrifter för att rädda området.

– Odlingslotterna är stans gröna lungor, säger Pia Lind och fortsätter:
– Det är ju i och för sig en klyscha, men det stämmer, tillägger hon.
Våren visar sig från sin mest solstråliga sida på Mejerigatans odlingslotter. Årstidens hastiga framskridande klär omgivningen i en allt grönare skrud. Just de här odlingslotterna har också en särställning bland stadens övriga koloni-, odlings-och rekreationsområden, menar Pia Lind och flera hyrestagare på Mejerigatan.

Området rymmer gamla träd och en varierad vegetation och mer eller mindre vanliga djur. Även växt- och djurlivet på närliggande Fredriksdal muséer och trädgårdar drar nytta av detta, menar de.
– Här är naturen intakt, här har det fått växa vidare, säger Marianne Hagelrud, en annan av de som har odlingslotter här på området.
– Och det här är enklare former av odlingslotter, säger hon och blickar ut över sin lott där gräs och gröda gror. Som potatis till exempel.

Lotterna ligger i nära anslutning till Fredriksdal.

Lotterna ligger i nära anslutning till Fredriksdal.

Det ahr odlats på området i över 60 år

Att bygga eller inte bygga på stadens koloni- och odlingslottsområden, är en fråga som varit en het potatis för helsingborgarna ett bra tag nu.
Tidigare fanns ett tjänstemannaförslag på att ta bort en stor majoritet av koloniområdena och odlingslotterna inom stadsgränsen, för att istället bygga bostäder men även skolor och förskolor på platserna.
Men i december 2016 satte politikerna ner foten och beslöt att freda de flesta av de tidigare hotade kolonierna. Men tre områden ligger fortfarande i farozonen; nämnda Mejerigatans odlingslotter, Tuppens rekreationsområde och Brytstugans koloniområde. I det förstnämnda området är bygget av en ny skola högprioriterat. Även förskola, bostäder, vård och grönstruktur finnns det planer för i närheten. Sammantaget gör planerna att odlingslotterna kan komma att offras.  
– Det vore fruktansvärt om lotterna försvinner. Det är vår terapi detta, menar Rosa Nordström om betydelsen av att vara här.

På bild: Marianne Hagelrud och till höger Anita Bjurman.

På bild: Marianne Hagelrud och till höger Anita Bjurman.

"Livet får en ny dimension"

Pia Lind har brottats med utbrändhet och reumatism. I juni 2015 började hon hyra sin lott här av koloniföreningen, och har sedan dess känt ett helt annat sammanhang i livet.
– Odling ger hopp. Det är sån lycka att skörda det man har sått. Livet får en ny dimension, menar hon.
En ny dimension i frågan om framtiden skulle även den eventuella närvaron av det fridlysta djuret vattensalamander kunna ge. Som Svt Helsingborg var först med att berätta så har några av odlarna sett vattensalamandrar vistas på området. Enligt lag är det förbjudet att förstöra ödlornas fortplantningsområden och viloplatser. Nu måste kommunen undersöka saken. Ödlan skulle kunna sätta käppar i hjulen för byggplanerna.
– Visst behöver vi fler bostäder men ju fler helsingborgare vi blir desto mer växer också behovet av centralt belägna gröna platser. Här har vi en sedan länge etablerad grön oas som vi skulle kunna öppna mot staden, istället för att skövla den, anser Pia Lind.

Pia Lind och hennes odlingslottsvänner ger sig inte i första taget. Deras gröna oas är värd att strida för, proklamerar hon.

Pia Lind och hennes odlingslottsvänner ger sig inte i första taget. Deras gröna oas är värd att strida för, proklamerar hon.

Publicerad 11 April 2017 16:00

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag