Prognos:

Så många helsingborgare är vi 2035

Kommande stadsplan anger var och hur staden ska förtätas

HELSINGBORG. Koloni-, odlingslotts- och rekreationsområdenas framtid behandlas i Stadsplan 2017 som håller på att arbetas fram. Under torsdagskvällen väntas stadsbyggnadsnämnden säga ja till det senaste förslaget till stadsplan.

Stadsplan 2017 är rent formellt en ändring av översiktsplanen och ska möjliggöra stadens, alltså tätorten Helsingborgs, fysiska utveckling.
Enligt Helsingborgs stads prognoser kommer det att bo omkring 175 000 invånare inom kommunens gränser år 2035, att jämföra med dryga 140 000 som var fallet vid förra årets slut. År 2015 bodde hela 75 procent av kommunens befolkning i tätorten Helsingborg. Därför är den förtätning som stadsplanen ska möjliggöra för så pass avgörande.

Få har säkert missat att Helsingborg växer så det knakar.
– 2016 blev ett rekordår, helt klart. Det byggs väldigt mycket, sade exempelvis Peter Gustafsson, samhällsanalytiker på stadsledningsförvaltningen, i en artikel i Lokaltidningen för några veckor sedan.
Vintern 2017 väntas planen antas i fullmäktige. En del i planen handlar om koloni-, odlingslotts- och rekreationsområdenas framtid. Mycket ska få plats i en stad som får allt färre ytor att bygga på. När det kommer till området vid Mejeriet har Magnolia Bostad köpt mark för byggnation på Mejeritomten. Behovet av fler bostäder, förskola, skola, vård och grönstruktur anses stort i det här området. Så pass stort att planläggningen för området inte kan invänta stadsplanen, utan ska påbörjas snarast med anledning av det stora skolbehovet, som den politiska styrgruppen för projektet meddelade i en skrivelse i slutet av 2017.
Under torsdagskvällen väntas stadsbyggnadsnämnden säga sitt om det senaste förslaget till Stadsplan 2017.

Barn- och utbildningsnämnden tittar i dagsläget på en ny grundskola på Mejeriet.
– Som läget ser ut just nu tittar vi på en F-9-skola i området, säger Christer Rasmusson (L), nämndens ordförande.
Filbornaområdet, vid Sjöcrona och på H+-området  är fler tänkbara platser för skolor i framtiden.
– Det mest troliga är att det blir nya skolor på alla fyra platserna, säger skolpolitikern.
För i takt med att fler flyttar till staden och nya bostäder uppförs, ökar också behovet av fler skolor.
– Det byggs mycket bostäder och då behövs det fler skolor också, menar han.

Då tas beslutet

I december 2016 beslutade politikerna att freda de flesta av stadens koloni,-odlings- och rekreationsområden som enligt tjänstemännens tidigare föreslag skulle rivas. Dock kan fortfarande Mejerigatans odlingslotter, Tuppen rekreationslotter samt Tornets sommarby och Brytstugans koloniområde komma att försvinna då bostäder, skolor och förskolor kan komma att byggas i området istället.

Nu bearbetas det nya förslaget som är tänkt att ställas ut igen under senvåren 2017, för att få in ytterligare synpunkter.
Vintern 2017 väntas kommunfullmäktige ta ställning till det slutliga förslaget för stadsplan 2017, som ska ses som stadens strategiska underlag för planering
Källa: Helsingborgs stad

Publicerad 20 April 2017 16:00

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag