S vill mäta den sociala hållbarheten

Av
Mikael Öhrn

HELSINGBORG.Staden må redan arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor, men det saknas ett helhetsbegrepp kring hur staden rapporterar om utvecklingen inom social hållbarhet. Det menar Socialdemokraterna som har lämnat in en motion om möjligheten att införa en social hållbarhetsredovisning.
– Om fler helsingborgare ska få förbättrad livskvalitet behöver vi göra rätt insatser - då behöver vi veta var vi står och vart vi är på väg, säger kommunalrådet Anna Ingers (S) i ett pressmeddelande.
Socialdemokraterna hänvisar till att de sociala klyftorna i Sverige ökat under en lång tid och att de på orts- och stadsdelsnivå är än mer påtagliga. Genom att införa en social hållbarhetsredovisning ska hållbarhetsarbetet inte bara synliggöras, utan då även ge staden en ständigt uppdaterad lägesrapport över hur situationen ser ut i staden inom bland annat utbildningsnivå, inkomstnivåer, hälsa, trångboddhet, barnfattigdom och segregation; något man menar skulle underlätta arbetet med att jämställa staden.
–  Det behövs ett tydligare fokus på de sociala utmaningarna om vi menar allvar med att öka jämlikheten i Helsingborg, säger kommunalrådet Ola Möller (S) i samma pressmeddelande.

Publicerad 21 April 2017 11:31

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag