Insänt:

"Därför är Landborgskopplingen viktig för Helsingborg"

Av
Insänt

INSÄNT. Följande text är ett svar från de moderata kommunalråden Peter Danielsson och Christian Orsing på Mats Fuchs (S) insändare om Landborgsgaraget. Länken till hans insändare hittar du efter denna text.

Landborgskopplingen är en viktig satsning för Helsingborg, inte minst för att öka pulsen och attraktiviteten i stadskärnan. Utöver plats för 600 bilparkeringar kommer det finnas lika många cykelparkeringar och därtill en cykellänk och hissar för att göra det enklare att röra sig upp och ner för Landborgen.

När stadsmiljön blir mer lättillgänglig blir den också med levande, det ska vara enkelt för helsingborgare och besökare att ta sig till och från city utan att belasta stadskärnan med onödig trafik. Med färre bilar i stadskärnan får vi helt andra möjligheter att skapa trivsamma och mer levande miljöer som ökar pulsen i city.  Vilket i sin tur gynnar både helsingborgarna och stadens besöksnäring.

Mats Fuchs (S) skriver att företagarna i city behöver att det blir ”en levande mötesplats där medborgarna kan känna att de trivs, att de i lugn och ro kan strosa, fika, och gå runt i butikerna i sin egen takt”. Vi delar den uppfattningen och ställer oss frågande till varför han mot bakgrund av det avfärdar Landborgskopplingen som något negativt, när det i själva verket kommer vara en viktig nyckel för att frigöra offentliga ytor i stadskärnan och avlasta city från överflödig trafik.

Det vore orimligt att bortse från att bilen för många är en avgörande faktor för att få ihop vardagen, och troligtvis kommer det fortsatt vara så även framöver. Tekniken går dessutom framåt, redan idag är många bilar helt fossilfria och i framtiden kan vi vara säkra på att dessa blir allt fler.

Att leva klimatsmart innebär inte per automatik att välja bort bilen, vilket Fuchs verkar inbilla sig. Vi värnar helsingborgarnas frihet att själva välja hur de vill färdas och underlättar istället för dem att ta sig till och från stadskärnan med olika typer av färdmedel. Samtidigt som vi skapar möjligheter för citys utveckling.

När det kommer till ekonomin finns det anledning att understryka att Landborgskopplingen kommer vara helt avgiftsfinansierad, alltså kommer kostnaderna helt täckas av avgifter från de som använder den. Att ställa det mot hög kvalitet i skolan, vården och omsorgen är därför felaktigt. Vi ser till att helsingborgarna enkelt kan ta sig till och från city och njuta av en levande stadskärna, samtidigt som vi säkerställer att de har tillgång till bra skola, vård och omsorg.

De insamlade namnen är överlämnade till kommunfullmäktiges ordförande och staden arbetar just nu med att räkna namn och säkerställa att alla uppgifter är korrekta. Först när det är klart vet vi om frågan om folkomröstning kommer behandlas i kommunfullmäktige. Om så skulle vara fallet ska fullmäktige fatta ett beslut om huruvida omröstningen ska genomföras eller inte, och därefter ska helsingborgarna eventuellt säga sitt.

Med andra ord kvarstår en lång process innan den typen av beslut Mats Fuchs spekulerar kring, ska fattas. Den processen vill vi inte föregå.

Peter Danielsson (M),

kommunstyrelsens ordförande

Christian Orsing (M),

stadsbyggnadsnämndens ordförande

LÄS MER:

"Insänt: Vågar styret spela hasard med Landborgsgaraget som insats?"

Publicerad 09 November 2017 16:07

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag