Lokala politiker om assistanskrisen

"De som hamnar i kläm är enskilda individer"

HELSINGBORG. Vård- och omsorgsnämndens ordförande Jonny Cato Hansson (C) uttrycker stor förståelse för den oro som finns bland människor som är i behov av personlig assistans, efter den senaste tidens allt hårdare bedömningar som gjort att en del människor fått indraget stöd.

Under gårdagen skrev Lokaltidningen om Mörarpsparet Madelen och Jörgen Löw som upplever en oro för vad som i framtiden ska ske med deras statliga assistansersättning. De senaste åren har flertalet vägledande domar lett till en hårdare bedömning från Försäkringskassans sida. Därmed har allt fler nekats den statliga assistansersättningen.

Myndigheten har nyligen skrivit till regeringen och varnat för att många assistansberättigade kommer att beviljas färre timmar. Det blir följden när handläggarna måste rätta sig efter domen, skrev myndigheten i sitt brev.

När allt fler nekas statlig ersättning lämpas mer och mer ansvar över på kommunerna. En förändring som ansvarige minister Åsa Regnér (S) tidigare uttryckt att kommunerna måste vara beredda på, åtminstone tills en lagändring kan komma till stånd vilket regeringen har meddelat ska ske. Senast 1 oktober 2018 ska en omfattade utredning av assistansersättningen presenteras.

– Det är olyckligt det som har skett att allt fler har blivit av med hjälpen som de behöver. De som hamnar i kläm är enskilda individer. Det är djupt olyckligt, menar Jonny Cato Hansson (C), vård- och omsorgsnämndens ordförande i Helsingborg.

Under tisdagen presenterade regeringen ett antal tillfälliga åtgärder, läs mer om dem i den länkade artikeln här nedan. Madelen och Jörgen Löw anser att detta inte förändrar något i grunden och att det enbart är ett sätt att släcka en tillfällig brand. Nu hoppas de att den utredning som ska presenteras om ett knappt år förändrar för alla i utsatta lägen.

De anser även att lokalpolitiker i Helsingborg borde ta större ansvar.

– Ingen gör något aktivt som syns, ingen protesterar när de mest utsatta personerna får sina mänskliga rättigheter indragna. Det är skamligt, säger Madelen Löw.

Jonny Cato Hansson berättar att både han själv och hans parti, Centerpartiet, har informerat regeringen om att den behöver, som han uttrycker det ”tänka om och tänka rätt”.

Vad kan ni på det lokala planet göra?

– Först och främst är det en statlig fråga. Det här är en problematik vi ser i hela kommun-Sverige. Det vi kan göra är att prata med våra riksdagspolitiker, säger Jonny Cato Hansson som är hoppfull om att det ska ordna upp sig.

– Jag har stora förhoppningar om att regeringen löser frågan, säger han och refererar till att  regeringen  har meddelat att man avser att få till en lagändring för att fler ska kunna få behålla sin personliga assistans.

Även Christel Håkansson (S), nämndens andre vice ordförande, betonar vikten av att prata med sina riksdagsledamöter för att påverka på det nationella planet.

– Jag har full förståelse för att det här skapar oro. Det viktigaste är att det blir bra för brukarna. De har rätt till ett gott liv precis som alla andra, menar Håkansson som precis som Cato Hansson är inne på vikten av att ta hand om invånarna på bästa sätt.

– Det här bestäms på nationell nivå. Under tiden ska vi göra det bästa för de utsatta, säger Christel Håkansson.

LÄS MER:

"Reaktioner efter regeringens besked: Detta ändrar ingenting"

Publicerad 15 November 2017 08:00