Klart:

Helsingborg är årets kvalitetskommun

Kammade hem förstaplatsen

HELSINGBORG. Staden vann under tisdagen pris som årets kvalitetskommun i landet.

- Framförallt är utmärkelsen ett erkännande till alla medarbetare i Helsingborgs stad som dagligen gör ett fantastiskt jobb, säger en mycket nöjd Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Priset delas ut vartannat år av Sveriges kommuner och landsting. Kommunerna har själva fått ansöka om att delta i nomineringsprocessen till Sveriges Kvalitetskommun. Resultatet från kommunernas kommunkompassutvärderingar sållade fram ett antal kandidater till priset i en första etapp. Kommunkompassen kan sägas vara ett slags verktyg som utvärderar vad och hur en kommun gör för att utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet, utveckla styr- och uppföljningssystem, utveckla effektiva verksamheter som producerar tjänster med hög kvalitet, skapa goda arbetsplatser och delaktighet bland medarbetare samt skapa goda förutsättningar för tillväxt och samhällsbyggande i hela den geografiska kommunen.

I etapp två av nomineringsprocessen till Sveriges kvalitetskommun har en jämförelse av kommunernas verksamhetsresultat gjorts, men även en finansiell analys och en granskning av HME (Hållbart medarbetarskap). Därefter beslöt en jury vilken kommun som skulle vinna. Under gårdagen stod det alltså klart att Helsingborg tog hem förstaplatsen. Det offentligjordes på en tillställning i Göteborg.

- För att vinna det här priset krävs ordning och reda och tydlig struktur, men minst lika viktigt har varit att skapa en kultur som uppmuntrar till nytänkande och skapar frihet för medarbetarna att kunna leverera kvalitet i mötet med invånarna, fortsätter Peter Danielsson.

I år har Helsingborgs stad fått högsta poängen någonsin (668) i kommunkompassen. Helsingborg var nominerad även senast, för två år sedan, men vann då utmärkelsen Sveriges IT-kommun.

Så här säger Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborg, efter vinsten:

- Vi har tillsammans arbetat målmedvetet med att våga, testa och prova nya idéer och arbetssätt för att involvera och engagera alla stadens förvaltningar och bolag. Fokus för vårt arbete är att hela tiden förbättra våra resultat och därmed öka kvaliteten på vår service till dem vi finns till för. Det här är verkligen ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger han.

Fakta

Till Sveriges KvalitetsKommun utses den kommun som lyckats
bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och samhällsbyggande samt leverera tjänster med hög kvalitet.
Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Publicerad 15 November 2017 09:05