Kolonister om nya erbjudandet: "Kan inte ta det på allvar"

Protestlistor mot rivning av odlingslotter

HELSINGBORG. Odlingslotterna på Mejerigatan kan komma att rivas och hyrestagarna har fått erbjudande om lotter på ett annat område utanför stan. Ett erbjudande som kolonister ser som helt orimligt.

Tidigare fanns ett tjänstemannaförslag om att ta bort en stor majoritet av koloniområdena och odlingslotterna inom stadsgränsen, för att istället bygga bostäder men även skolor och förskolor på platserna.

Men i december 2016 satte politikerna ner foten och beslöt att freda de flesta av de tidigare hotade kolonierna. Men några områden ligger fortfarande i farozonen; Mejerigatans odlingslotter vid Fredriksdal är ett av dem. Kolonisterna på området har tagit strid för sin sak och samlat in protestlistor mot planerna, något som Lokaltidningen skrev om i våras.

I tisdags var den kommande stadsplanen uppe på fullmäktiges sammanträde. Inför mötet lämnade delar av föreningen för Mejerigatans odlingslotter in de underskrifter man hittills lyckats samla in, 2490 stycken.

– Vi kommer att fortsätta samla in namn till protestlistorna. Det finns ingen tidsbegränsning på det sättet. Vi fortsätter över vintern och nästa säsong också, säger Pia Lind som är en av styrelseledamöterna i föreningen.

"Det enda som var bra var att de ville förbjuda studsmattor"

I fredags i förra veckan fick kolonisterna i föreningen ta del av ett erbjudande från tjänstemännen på kommunen. I korthet gick det ut på att när odlingslotterna på Mejerigatan rivs, så ska kolonisterna få lotter på Strandängsvägen ute på Örby, grovt räknat mellan Ättekulla och Gantofta. Det förslaget ger Pia Lind inte mycket för.

– När vi diskuterade det kom vi fram till att det enda som var bra med det var att de ville förbjuda studsmattor, säger hon.

– Det är fantastiskt att de erbjuder ett alternativ men det här visar på att de inte har någon större insikt i hur det är att ha en odlingslott i stan, menar Pia Lind.

Hennes argument mot erbjudandet är flera: bland annat att området ligger på tok för långt i från där kolonisterna bor och att det kommer att bli för tätt mellan lotterna.

– Man kan inte ta erbjudandet på allvar, fortsätter hon.

Däremot anser hon att föreningen i dag till viss del har outnyttjad mark, som är gemensamma ytor för hyrestagarna. Somliga tycker också att en del av dagens lotter på Mejerigatan skulle kunna vara lite mindre.

Kampen för att bevara odlingslotterna går nu vidare. För Pia Lind finns det inget som säger att man skulle kunna bygga den välbehövliga skolan i området, men samtidigt bevara lotterna.

– Förtätningen går för långt, specifikt på Mejeritomten, anser kolonisten.

Publicerad 23 November 2017 15:06