Ny satsning ska få fler att jobbpendla över sundet

Helsingborg och Helsingör i unikt samarbete

HELSINGBORG/HELSINGÖR. De båda sundsstäderna vill skapa en mer gemensam arbetsmarknad och få fler att arbetspendla över Öresund. Nu drar det gemensamma jobbprojektet "Jobb på tvärs" i gång.

Det var i fredags i förra veckan som Helsingborg och Helsingör fick klart med ett EU-bidrag på 12 miljoner svenska kronor som ska öronmärkas för att ta steget mot en mer gemensam arbetsmarknad i området. Utöver EU-pengarna kommer Helsingborgs och Helsingörs kommuner ihop med Arbetsförmedlingen att lägga ytterligare 12 miljoner kronor till projektet, varav Helsingborg betalar 6,8 miljoner.

– Vi är jätteglada att få detta till stånd. Det är viktigt att skapa en gemensam arbetsmarknad och det ska vara naturligt att jobba på andra sidan sundet, menar Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Hans motsvarighet på den danska sidan, borgmästare Benedikte Kiær (K), pekar på dagens stora utmaning:

– Det är svårt att hitta kvalificerad arbetskraft, menar hon.

Inom ramen för projektet riktar man sig mot fem specifika områden där det råder brist på arbetskraft: vården, lager/transport/logistik, gygg/anläggning och service/turism/handel/restaurang och inom akademin i stort.

Det ska vara naturligt att jobba på andra sidan sundet

Rent konkret vill man arrangera branschspecifika mässor, som är riktade mot arbetsgivare och potentiella arbetstagare till just den specifika branschen. Tidigare har större jobbmässor som involverat de båda sundsstäderna arrangerats. Nu vill man anordna mindre varianter, och fler, för bättre matchning, förklarar kommunalrådet som också hoppas att det ska leda till bättre kunskap om vilka behov som finns i området. Man vill också satsa på olika kurser tillsammans.

2015 var det 800 personer som arbetspendlade från nordvästra Skåne till Helsingör. Foto: Mostphotos.com

2015 var det 800 personer som arbetspendlade från nordvästra Skåne till Helsingör. Foto: Mostphotos.com

De som söker jobb ska mer naturligt kunna se att det finns möjligheter på andra sidan. Men även det omvända; att arbetsgivarna ska kunna se att det finns lämpliga kandidater att anställa på andra sidan havet.

– Sen vill vi rent effektuellt ha fler som arbetspendlar, att det ska skapas fler jobb, säger Peter Danielsson.

Parterna hoppas också få till bättre lärlingslösningar. Ann Abrahamsson som är strategisk utvecklare på arbetsmarknadsförvaltningen, pekar på ett problem som råder i dag:

– Det är brist på lärlingsanställningar. Företagen tar inte emot så många som de borde göra, säger hon och refererar till att skillnaden i lön mellan lärlingar och färdigutbildad personal är liten vilket gör att många företagare drar sig för att ta in lärlingar.

Hon ger ett exempel på en tänkbar konkret åtgärd inom ramen för nya samarbetet:

– Ta till exempel inom bygg. Där kollar vi på hur vi kan nå de som vill jobba på andra sidan (sundet). För vi har brist på arbetskraft på båda sidor sundet inom byggsektorn. Då vill vi att arbetsgivarna ska ställa upp på mässor men också vara med i ett förlopp att lära upp dem och sedan anställa, säger Ann Abrahamsson som menar att man har lyckats bättre med lärlingssystemet i Danmark.

Målet är att det treåriga projektet ska nå omkring 1000 personer. En ungefärligt mål är att det hela ska leda till 200 nya jobb för arbetssökande i nordvästra Skåne och cirka 80 jobb för danskarna.

Arbetspendling:

De senaste siffrorna för antalet som arbetspendlar från Helsingborg över sundet till Helsingör är från 2015. De siffrorna visade på att 800 personer arbetspendlade från nordvästra Skåne (varav 550 från Helsingborg) år 2015. 2006 var siffran 2 000 personer.

Publicerad 29 November 2017 11:34