Kommunen kommenterar kritiserade odlingsförslaget

Erbjudande om nya lotter föll inte i god jord

HELSINGBORG. Kommunens erbjudande om ny plats för odlingslotter föll inte i god jord hos de berörda hyrestagarna. Nu berättar ansvarige på Helsingborgs stad hur resonemanget har gått kring erbjudandet man lämnade nyligen.

Odlingslotterna på Mejerigatan vid Fredriksdal kan komma att ryka när kommunen behöver mer mark för nybyggen. Slutgiltigt beslut är ännu inte taget och de berörda hyrestagarna strider för att få vara kvar på platsen och är bland annat i gång med att samla in protestlistor, varav de som hittills inkommit har överlämnats till Helsingborgs stad.

I förra veckan skrev lokaltidningen.se om det erbjudande som de berörda hyrestagarna på Mejerigatan fick. I fall lotterna ska rivas kommer de att erbjudas annan mark att ha odlingslotter på, på Strandängsvägen som grovt räknat ligger mellan Ättekulla och Gantofta.

Pia Lind är en av de som hyr en odlingslott som ogillar erbjudandet från kommunen.

Pia Lind är en av de som hyr en odlingslott som ogillar erbjudandet från kommunen. Foto: Joel Winqvist/Arkiv

Hyrestagarna är inte nöjda med erbjudandet. Bland annat kritiseras det för att det ligger för långt ifrån stan och att området är för litet.

Vi har varit i kontakt med stadsledningsförvaltningens Pia Anderberg för en kommentar till erbjudandet och hur hon ser på saken. Hon svarar på Lokaltidningens frågor via mejl.

Hur har ni resonerat kring den alternativa platsen?

– Staden erbjuder odlingslottsinnehavarna en ersättningsplats, och vi väljer att ta fram ett nytt område som vi erbjuder till de som vill. Platsen ligger i anslutning till flera koloniområden, det finns en busshållplats samt närhet till Rååns dalgång, skriver hon i ett svar och fortsätter:

Staden har egentligen ingen juridisk skyldighet att erbjuda ett ersättningsområde

– Ytan har odlats ekologiskt i många år, och lämpar sig väl för det stora antalet odlingslottsinnehavare som kan tänkas flytta från Mejeriets odlingslotter, som idag har 112 lotter. Tidigare diskuterad plats är inte lämplig eftersom det visat sig att det finns markföroreningar. Det kommer också iordningsställas cirka 50 rena odlingslotter på Väla Södra. För innehavare av odlingslott på Mejeriet kommer man få förtur till odlingslott på Väla Södra. Staden har egentligen ingen juridisk skyldighet att erbjuda ett ersättningsområde.

Är det svårt att hitta alternativ till plats för kolonisterna?

– En ny plats för odlarna bör endast göras iordning på fastigheter som inte riskerar att behöva tas i anspråk inom överskådlig framtid. Det gör det svårt att hitta ytor som är lämpliga.

Flera hyrestagare har invändningar mot ert erbjudande; bland annat anser de att området ligger för långt ifrån stan och att det därmed blir långt för många att åka, och att området är för litet. Hur ser du på den kritiken?

– Det erbjudna området på Strandängsvägen ger samtliga nuvarande odlare möjlighet att ha en ny lott, fast i mindre format. Eftersom varje lott har ett odlingskrav på 30 procent ger de dock möjlighet för både bod på tio kvadratmeter samt en mindre gräsmatta för de som vill det på Strandängsvägen, skriver Pia Anderberg som fortsätter:

– Att området ligger långt från centrum är naturligt, annars hade förmodligen ersättningsytan varit aktuell för till exempel bostäder eller verksamheter. Historiskt har både odlingslotter samt koloniområden placerats i utkanten av staden, men i takt med att staden expanderat hamnat mer och mer centralt.

LÄS MER:

"Kolonister om nya erbjudandet: Kan inte ta det på allvar"

Publicerad 30 November 2017 14:20