Mer musik och mat – här är önskemålen inför nästa Hx-festival

Utvärdering av fjolårets festival klar

HELSINGBORG. Hx kan komma att flytta närmare centrum, och besökare vill se ett utökat mat- och musikutbud. Det visar en utvärdering av fjolårets stadsfestival.

HX-festivalen har anordnats sedan 2014 då Helsingborgsfestivalen gjordes om. I förra veckan presenterades en slutrapport som utvärderade den senaste – 2017 års festival.

Staden har låtit ett externt bolag göra en enkätundersökning med invånare och besökare som har fått tycka till om den senaste upplagan av festivalen. Den visade bland annat på att evenemanget som helhet fick betyget 2,9 på en femgradig skala där 1 är lägst och 5 högst. En bit ifrån stadens mål om att uppnå medelbetyget 3,8.

70 procent svarade att det var troligt att de ville besöka Hx igen.

Det område och programutbud som fick högst betyg enligt mätningen är Furutorpsplatsen där den största scenen var placerad.

Projektgruppen bedömmer i sin slutrapport att festivalen bör flytta närmare stadens citykärna. Detta med tanke på att evenemanget har vuxit och kräver större ytor. Men arbetsgruppen ställer sig i rapporten frågande till om detta kommer att vara möjligt med tanke på de omfattande ombyggnationer som pågår nu och en längre tid framöver i city. De senaste åren har evenemanget anordnats på Söder.

"Söder som evenemangsyta har inneburit ett sammanhängande evenemangsområde med myller mellan programpunkterna så som efterfrågats tidigare år. Utmaningen utifrån ett program- och flödesperspektiv har varit att flera av gatorna och torgen varit för små i förhållande till behovet", skriver arbetsgruppen i sin rapport.

Till 2018 års festival kan det komma att bli ett utökat utbud av mat och musik, något som har efterfrågats av besökarna.

– Efter det första genomförandet år 2014 har Hx utvecklats utifrån de synpunkter och idéer som inkommit från besökare och blivit allt bredare. 2017 satsade vi på bredden, inför nästa Hx vill vi skapa en tydligare inriktning, säger Nathalie Jarnhäll, projektledare för Hx, i ett pressmeddelande.

Publicerad 08 January 2018 12:28

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag